Прочитати складальне креслення – означає зрозуміти призначення, будову, принцип роботи зображеного виробу.

Читання складальних креслень здійснюють у певній послідовності.

  1. Ознайомлення з виробом (назва, призначення, принцип дії, масштаб тощо).
  2. Читання зображень (вигляди, розрізи, перерізи).
  3. Вивчення складових частин виробу (специфікація, зображення деталей).
  4. Вивчення конструкції виробу (характер з’єднання окремих деталей між собою).
  5. Визначити послідовність складання та розбирання виробу.