Деталювання – виконання робочих деталей виробу за складальним кресленням. Деталювання – це сукупність взаємозв’язаних розумових і графічних дій:

  • читання основного напису, специфікації складальної одиниці. Ознайомлення з будовою та принципом роботи виробу;
  • вивчення зображень складального креслення;
  • вивчення характеру з’єднань окремих деталей складальної одиниці (нерознімні, рознімні);
  • знаходження зображень кожної деталі;
  • вивчення геометричної форми деталі;
  • вибір головного вигляду та потрібної кількості зображень деталі на робочому кресленні;
  • оформлення робочого креслення (чи ескізу) деталі.