В процесі творчої праці у робітника, інженера виникають цінні пропозиції, які підвищують продуктивність праці і якість продукції, сприяють економії матеріалів, енергоносіїв, зменшують масу виробів.

Свою творчу думку винахідник і раціоналізатор повинен своєчасно і правильно викласти і оформити у вигляді пропозицій, для того щоб її могли оцінити, все цінне зробити надбанням зацікавлених підприємств, а також зареєструвати та захистити права на раціоналізації чи винаходи.

Важливу частину заявки складають креслення – графічні ілюстрації, опис.

Креслення заявні – це технічні документи спеціального призначення з раціоналізації, винаходу, які дозволяють з’ясувати принцип роботи, загальне конструкційне вирішення запропонованого вдосконалення або винаходу, складових частин, їх взаємодія і містить комплекс зображень з позначеннями, але без напису.

Креслення можуть бути комплексними, в наочній формі і у вигляді схем. Позначення на кресленні повинні узгоджуватись з текстом. Креслення повинно зрозуміло і чітко відображати сутність винаходу або раціоналізаторської пропозиції.

Раціоналізаторська пропозиція може стосуватися удосконалення конструкції виробу, технології виробництва і використовувальної техніки або складу матеріалу, технічного рішення включаючи дані достатні для його практичного виконання, а також відомості про економічний або інший позитивний ефект.

Визнані винаходи, раціоналізаторські пропозиції оформляються документально, визначається винагорода.