Будівельними називають креслення з текстовими документами до них, які містять проекційні зображення будівлі, споруди або їх частин та інші дані, необхідні для виготовлення будівельних виробів і конструкцій.

Будівельне креслення поділяється на інженерно-будівельне креслення (мости, естакади, резервуари, гідротехнічні споруди, магістральні трубопроводи і т.п.) і архітектурно-будівельне креслення (житлові, громадські, промислові і сільськогоспо-дарські будівлі і т.п.).

Різновидом будівельних креслень є монтажні креслення.При виконанні і оформленні монтажних креслень необхідно керува-тися стандартами “Єдиної системи конструкторської документації ” (ЕСКД), “Системи проектної документації для будівництва”(СПДБ), Державними будівельними нормами України (ДБН, СниП), які поштрюються на всі види проектної документації для будівництва.

Будівлі і споруди споруджуються за затвердженим проектами і кошторисом.

Роботи з будівництва будівель поділяються на загально- будівельні (будівництво самої будівлі, оздоблювальні роботи) і спеціальні (водопостачання, опалення, газопостачання, вентиляція, електроосвітлення та ін.). В зв’язку з таким поділом будівельних робіт, робочі креслення (всі будівельні креслення – робочі) поділяються на окремі частини або комплекти. Кожному комплекту присвоюється назва і особлива марка, яку проставляють на кожному кресленні цього комплекта в основному написі. Наприклад: Генеральний план –ГП; Конструкції залізобетонні – КЖ; Конструкції металеві – КМ; Конструкції металеві детальовані – КМД; Внутрішній водопровід і каналізація –ВК; Зовнішні мережі водопостачання і каналізації – ЗВК (НВК); Опалення, вентиляція – ОВ; Теплові мережі –ТМ (ТС); Газопостачання – ГП (ГС); Електроосвітлення – ЕО (ЭО).

До числа робочих креслень різних марок входять монтажні креслення-схеми, на яких спрощено показують взаємне розміщення збірних елементів, проставлені марки окремих елементів.

Креслення, за якими на заводах або будівельних полігонах виготовляють будівельні конструкції в т.ч. із застосуванням зварювання, називаються заготівельними.

Креслення, які повністю відображають планування приміщень збудованої будівлі, її розміри і будівельні конструкції, називаються виконавчими.