Дефекти – відхилення від норм визначених стандартами, технічними умовами в зварних швах, виробах. Дефекти виникають при застосуванні низькоякісних матеріалів, порушення технології складально-зварювальних робіт тощо. Дефекти швів поділяються на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні дефекти швів – відхилення по ширині, висоті підсилення, повздовжні та поперечні тріщини, підрізи, незаплавлені поглиблення, залишки шлаку і нерівна поверхня шва (нерівномірна лускатість), непровар в корені шва, напливи та ін.

Внутрішні дефекти – пористість шва, шлакові вкраплення, непровар, внутрішні тріщини, перегрів металу, перепал металу.

З метою виявлення дефектів, встановлення якості зварних швів та зварних виробів здійснюється контроль та випробовування.

Зовнішнім оглядом і перевіркою виявляють зовнішні дефекти: невідповідність по ширині, висоті підсилення (геометричні параметри), підрізи, тріщини, непровар, шлакові вкраплення, пори. Розміри шва перевіряють відповідними шаблонами.

Випробуванням визначають механічні властивості металу шва і зварного з’єднання (міцність, непроникненість, відносне видовження, твердість, ударну в’язкість тощо).

Досліджують макро- і мікроструктури зразків вирізаних із шва або пробних пластин для виявлення непровару, раковин, тріщин, шлакових включень, несплавлення та ін.

Гідравлічні і пневматичні випробування посудин проводять для перевірки щільності, герметичності, міцності в цілому.

Просвічування швів рентгенівськими променями, гамма-променями проводять з метою виявлення внутрішніх дефектів відповідальних виробів, наприклад трубопроводів, посудини.

Ультразвуковим і магнітним контролем також виявляють внутрішні дефекти швів.

Контроль за якістю продукції здійснює відділ (лабораторія) технічного контролю.