З’єднання заклепками – нерознімні з’єднання, які використо-вують в різних металоконструкціях у тих випадках, коли є єдиним способом, за допомогою якого можна утворювати з’єднання.

Заклепковий шов – сукупність заклепок у з’єднанні, розміщених певним чином. Характер взаємного розміщення з’єднувальних деталей визначає два типи заклепкових швів – напускові та стикові.