Основні типи ліній, правила їх використання та співвідно-шення товщини визначаються стандартом.

Стандарт встановлює умовне зображення та позначення швів зварних з’єднань в конструкторських документах виробів.

Шви зварного з’єднання незалежно від виду зварювання умовно зображаються: видимий (лицевий) – суцільною товстою (основною) лінією, невидимий (зворотний бік) – штриховою лінією. При цьому за лицевий бік шва однобічного зварного з’єднання приймають той бік, з якого виконують зварювання.

Межі шва на перерізі показують суцільними товстими лініями, які проводять від руки, а конструктивні елементи крайок (кромок) деталей з’єднювальних у межах шва суціль-ними тонкими лініями.

Видиму поодиноку зварну точку незалежно від виду зварювання умовно зображають знаком “+”, який виконують суцільними товстими лініями. Невидимі поодинокі точки не зображають.

Шов стикового з’єднання виконаного контактним зварюван-ням на перерізі зображають суцільною потовщеною лінією (2S).

Щоб показати місце розміщення шва зварного з’єднання, до зображеного шва проводять тонку суцільну лінію – виноску, яка складається із похилої лінії і полички, яка закінчується однобічною стрілкою. Шви, які не мають позначень, відзначаються тонкими лініями – виносками без поличок.

Шви зварних з’єднань будівельних металевих конструкцій умовно позначаються суцільною товстою лінією і тонкими штрихами, якщо не використано позначення швів з машино-будівельного креслення.

В будівельних кресленнях на розрізах видимі лінії контурів, які не потрапляють у площину розрізу, рекомендується виконувати суцільною тонкою лінією.

Контури залізобетонної балки викреслюють тонкими суцільними лініями (бетонну масу не позначають), стрижні – суцільними основними лініями.

Позначення розгортки суміщеної з виглядом деталі викону-ється штрихпунктирною з двома точками тонкою лінією.

Позначення поверхонь деталей, які підлягають термічній обробці, наприклад, гартування, виконується штрихпунктирною потовщеною лінією.

Схеми трубопроводів графічно зображуються суцільною основною лінією.

Електричні та кінематичні схеми графічно зображуються усіма видами ліній.