Переріз – це ортогональна проекція фігури, здобута в одній або кількох січних площинах чи поверхнях при уявному розсіченні предмета (виробу), що проекціюється на площини.

Переріз дає як повніше уявлення про форму зображеного на ньому предмета.