Креслення деталей – це документи, що містять зображення деталі та інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю.

Робоче креслення – це основний технічний документ, за яким на виробництві виготовляють складові елементи будь-якого виробу. За робочим кресленням технологи розробляють технологічні карти процесу виготовлення.

Робітники за робочим кресленням, технологічною картою і відповідною оснасткою (різноманітні пристрої) виготовляють деталі. Кресленням користуються контролери, перевіряючи якість виконання деталей робітниками.

До робочих креслень висуваються такі вимоги, ретельне дотримання яких забезпечує виконання кожною виготовленою деталлю призначених їй функцій і тривалість її працездатності.

Деталь – це виріб, виготовлений з матеріалу однієї марки без застосування складальних операцій. Зварювання є складальною операцією. Не вважаються складальною операцією зварювання, паяння, склеювання виконані на одній суцільній частині матеріалу наприклад, деталлю слід вважати трубку, спаяну або зварену поздовжнім швом з листа металу, а також захисні або декоративні покриття поверхонь.

Залежно від приналежності розрізняють деталі взаємо-пов’язані та самостійні. Взаємопов’язані деталі є складовими частинами інших виробів наприклад, гайка, гвинт, пружина тощо. Самостійні деталі не входять до складу інших виробів, наприклад, лінійка, зубило тощо.

З точки зору функціонування та застосування у різних виробах всі деталі поділяються на типові та оригінальні. Типові деталі використовуються у виробах найрізноманітнішого призначення. До них належать кріпильні вироби (болти, гайки, муфти трубні тощо), шпонки, пружини, вали, осі, підшипники, муфти, зубчасті і черв’ячні передачі тощо.

Оригінальні деталі створюються тільки для певного виробу і, як правило, їх немає в інших виробах. Окремі елементи цих деталей можуть не відрізнятися від відповідних елементів типових деталей загального призначення.

За формою будь-яка деталь – це поєднання поверхонь, геометричних тіл (циліндричних, конічних, сферичних, призматичних та інших) і конструктивних елементів. Конструктивним елементом деталі називають її частину, яка має певне призначення. До найбільш поширених елементів належать: фаска, скошення крайки (кромки), буртик, ребро, торець, бобишка.

Креслення деталей виконують за кресленням загального вигляду або за ескізами знятими з деталі.

З огляду на своє призначення робоче креслення деталі повинно містити:

 • оптимальну кількість зображень;
 • необхідні розміри з їх граничними відхиленнями;
 • вимоги до шорсткості поверхонь деталі;
 • позначення граничних відхилень форми і розміщення поверхонь деталі;
 • основні відомості про матеріал деталі;
 • окремо виділені технічні вимоги і технічну характеристику деталі.

Вимоги, споріднені за своїм характером, групують у такій послідовності:

 • до матеріалу деталі, термообробки і до властивостей матеріалу готової деталі зі зазначенням матеріалів-замінників;
 • до розмірів, граничних відхилень форми і розташування поверхонь, маси тощо;
 • до якості поверхонь і вимог до їх остаточної обробки, покриття тощо;
 • до умов і методів випробувань;
 • до вказівок про маркування і клеймування;
 • до правил транспортування і зберігання;
 • до особливих умов експлуатації;
 • до посилання на інші документи, що містять технічні вимоги, які поширюються на даний виріб, але не вказані на кресленні.

Послідовність виконання робочих креслень:

 1. Попередньо намічають кількість необхідних зображень;
 2. Установлюють масштаб креслення та визначають формат аркуша;
 3. Будують зображення деталі в середині геометричних прямокутників;
 4. Наносять виносні та розмірні лінії;
 5. Обводять креслення лініями, потім штрихують розрізи та перерізи;
 6. Наносять розміри, знаки шорсткості поверхні;
 7. Заповнюють основний напис.