За основу побудови зображень предметів (виробів) на кресленнях застосовують метод проекціювання за допомогою паралельних прямокутних проекційних променів на площину (аркуш паперу).

Для зображення виробів на технічних кресленнях використовують метод прямокутного (ортогонального) проекціювання переважно на одну, дві та три взаємно перпендикулярні площини проекцій.