Креслення призначені для виготовлення за ними різних виробів машинобудування, називають машинобудівними.

Зображення предметів на кресленнях – це плоскі фігури, утворені з точок і відрізків ліній. Будь-яка точка або лінія на зображенні є проекцією певного елемента предмета: вершини, ребра, грані тощо. Адже сама сукупність цих елементів утворює поверхню предмета. Тому читання креслення пов’язане з умінням уявити, зображення якої частини предмета приховане за кожною точкою, відрізком лінії або фігурою.

Виконання креслення – відображення на аркуші паперу створених в уяві людини просторових образів якогось предмета.

Зображають предмети на кресленнях за допомогою виглядів, перерізів і розрізів. Вони взаємно доповнюють одне одного на кресленні, між ними є багато спільного.

При зображенні деталей використовують вигляди, розрізи та перерізи.

Вигляд – це зображення повернутої до спестерігача частини предмета. За основні площини проекції приймають шість граней куба, які розгортають та суміщають в одну площину з фронтальною площиною проекцій.

Доцільну кількість виглядів на кресленні слід визначити залежно від форми предмета (виробу).

Якщо окремі деталі не можуть бути показані на основних виглядах без спотворення їх форми і розмірів, то застосовують додаткові вигляди на площинах, не паралельних основним площинам проекцій.

На будівельних кресленнях дозволяється напрям погляду вказувати двома стрілками, а також підписувати назву та позначення поглядів, не показуючи напряму погляду стрілкою, якщо напрям погяду визначається назвою або позначенням вигляду.