Позначення шорсткості поверхонь і правила нанесення їх на кресленнях виробів встановлюється стандартом.

В залежності від призначення і умов роботи деталі (виробу) поверхня її може бути більше або менше нерівною. Висота допустимих на ній нерівностей обумовлює її шорсткість. Різна шорсткість поверхонь залежить від матеріалу, способу і технологічного процесу виготовлення деталі. Вимірюється шорсткість за допомогою автоматичних приладів, профілографів.

Нерівномірність поверхонь істотно впливають на їх експлуатаційні властивості.

Шорсткість поверхонь (числові значення нерівностей) на кресленнях позначається за допомогою трьох видів знаків: позначення шорсткості поверхні, спосіб утворення якої не встановлено; позначення шорсткості, що утворюється за допомогою видалення шару металу (наприклад, абразивним кругом, точінням, свердлінням, фрезеруванням тощо); шорсткість поверхонь, які утворюються без видалення шару металу (наприклад, литтям, ковкою, штампуванням та ін.).

При необхідності в позначення вводиться також напрям нерівностей та їх розташування.

Позначення шорсткості механічно обробленої поверхні шва наносять на поличці або під поличкою лінії – виноски після умовного позначення шва вказують в таблиці швів або наводять в технічних вимогах кресленнях, наприклад: “Параметр шорсткості поверхні зварних швів”.

Поверхні ливарних деталей, торці труб, прокатного сортаменту, поверхні різа при газокисневому (кисневому) різанні, зняття шару металу абразивним кругом, в т.ч. зняття підсилення шва зварного становлять шорсткість за параметрами по десяти точках (Rz) в межах від 320 мкм і більше. На поверхні цих деталей (виробів) сліди западин і виступів помітні.

Деталі виготовлені кисневим різанням визначаються їх точністю і видом поверхні різа (стандарт встановлює три класи точності). Розрізняють лінійну і розмірну точність різання. Лінійна точність оцінюється величиною відхилення геометричного профілю місця різання – різа, крайки (кромки) від заданих вимог по всій товщині металу. Розмірна точність характеризує співпадіння розмірів вирізаної деталі в площині із заданими розмірами.

Допустиме відхилення глибини борозд (заглиблень) і перпендикулярності різа при кисневому різанні при товщині металу, мм 5 –12 становить від 0,05/0,20 до 0,16/0,25; 12-30 –від 0,06/0,3 до 0,25/15 (в числівнику борозди різу, а в знаменнику – для перпендикулярності).