Форма виготовленої деталі має деякі відхилення від правильної геометричної форми, заданої на зображенні. Технічні вимоги до форми деталі зображають на кресленні. На рис. 6 подаються приклади відхилення форми і розташування поверхонь.

Допуск прямолінійності - найбільше допустиме значення відхилення від прямолінійності, увігнутість, випуклість.

Допуск площинності – найбільше допустиме значення відхилення від площинності, увігнутість, випуклість, сідловидність.

Допуск круглості – найбільше допустиме значення відхилення від круглості в поперечному перерізі, огранка, овальність.

Допуск циліндричності – найбільше допустиме значення відхилення від циліндричності в повздовжньому перерізі, зігнутість, конусність, сідлоподібність, бочкоподібність.

Допуск паралельності – найменше допустиме значення відхилення від паралельності.

Допуск перпендикулярності – найбільше допустиме значення відхилення від перпендикулярності, неперпендикулярність осей отворів, осі і площини.

Допуск соосності – найбільше допустиме значення відхилення від сооності, відхилення від соосності відносно базової осі, несоонсність відносно загальної осі.

Допуск симетричності – найбільше допустиме значення відхилення від симетричності, несиметричність розташування площин, граней, отворів і т.д.

Відхилення від форми і розташування поверхонь мають місце при зварюванні виробів внаслідок неточності складання деталей та деформацій спричинених нагріванням виробу. Для запобігання відхилень застосовують певну технологію зварювання. Наприклад: встановлюється допуск на круглість (овальність), циліндричність (зігнутість) в повздовжньому перерізі стальних труб великого діаметру; овальність, тобто різниця між найбільшим і найменшим діаметром труб, враховуючи сплющення труби від власної маси, не повинно бути більше певної величини, що визначаються за формулою (для труби діаметром 1000мм – не більше 6мм).

Кривизна труб допускається не більше 1,5мм на 1м довжини;

Зміщення крайок (кромок) кінців труб при складанні для зварювання встик допускається:

Товщина стінки, мм: 3-4; 5-6; 7-8; 9-14; 15 і більше.

Зміщення крайок (кромок), мм не більше відповідно 1; 1,5; 2; 2,5; 3;

Зміщення крайок (кромок) пластин, листового металу при складанні для зварювання встик допускається до 10% товщини металу, але не більше 3мм.