Стандарт встановлює правила нанесення розмірів і граничні відхилення на кресленнях виробів та інших технічних документах, що включає: загальні вимоги, розмірні і виносні лінії, нанесення стрілок, розмірні числа, розміри радіусів, нанесення знаків(діаметр, квадрат, конусність, уклон (похил), дуга кола, фаска, розміри одинакових і однотипних елементів, для зварних з’єднань – скіс крайок (кромок), кут їх розкриття, ширина шва, катети шва, висота підсилення шва.

Основою для визначення величини виробу і його елементів служать розмірні числа, нанесені на кресленні.

Розміри, які не наносяться на креслення для більшої зручності користування називаються довідковими, наприклад, розміри деталей із сортового, фасонного, листового прокату, труб.

Розміри, які визначають граничні зовнішні (або внутрішні) обриси деталей називаються габаритними.

Розміри, які визначають величини елементів, за якими даний виріб встановлюється на місці монтажу або приєднується до іншого виробу називаються встановлюючими і приєднуючими

На габаритному кресленні наносять габаритні, встановлю-вальні та приєднувальні розміри виробу

Розміри дуги кола дають можливість визначити, наприклад, довжину шва стикового зварного з’єднання труб тощо.

При нанесенні розмірів на складальних кресленнях металевих конструкцій рекомендується застосовувати умовні знаки, які схематично зображують відповідну форму перерізу.

В умовах масового і серійного виробництва вимагається, щоб всі деталі (вироби), виготовленні за одним і тим самим кресленням, були взаємозамінні. Для цього треба, щоб відхилення від номінальних розмірів і геометричної форми були обмежені повними межами але так, щоб забезпечити повну взаємозамінність і правильне спряження деталей.

При виготовленні виробів бувають відхилення від номінальних розмірів, які визначаються розрахунком, а також від номінальної геометричної форми і розташування поверхонь.

Відхилення від номінальних розмірів впливає на характер (посадку) з’єднувальних деталей.

Якщо менше відхилення від номінального розміру, тим вища точність.

Відхилення від номінальних розмірів мають місце при зварюванні виробів в результаті дії деформації, причинених високою температурою зварювальної ванни, неточністю складання деталей  перед зварюванням.

Нанесення на зображеннях виробів граничних відхилень, які відносяться до лінійних і кутових розмірів, встановлюються стандартом. На кресленні, замість одного номінального розміру, вказуються два розміри – найбільший граничний розмір (верхній) і найменший граничний розмір (нижній). Коли обидва відхилення мають однакові абсолютні значення, але різні знаки, то вказують тільки одне відхилення зі знаком ±. Різниця між ними називається допуском.

Нанесення розмірів на кресленні деталі підпорядковується головним чином не графічним цілям, а виробничим і технологічним.

Технологічний процес періодично перевіряють в процесі виготовлення деталі.