Стандарт встановлює графічне позначення матеріалів в розрізах, перерізах та фасадах, а також правила нанесення їх на кресленнях. Наприклад:

метали і тверді сплави – деталі, конструкції із металів та їх сплавів; можуть зварюватися;

бетон армований – конструктивне з’єднання бетону і стальної арматури, в якому обидва матеріали працюють спільно як одне ціле;

залізобетонні конструкції (вид будівельних конструкцій виготовлених із залізобетону) в яких арматурні стрижні можуть зварюватися, а конструкції з’єднуватися між собою зварюванням при монтажі; конструкція не штрихується;

сітка - вироби плетені з дроту або зваренні з дроту, стальних арматурних стрижів;

метали на фасадах, виглядах;

сталь рифлена – листова сталь з виступами по всій поверхні, застосовують для виготовлення металевих сходів (драбин) виробничих приміщень, тощо;

сталь просічна – листова сталь з просіченими повздовжними отворами на усій поверхні (застосовується для виготовлення сходів тощо).

Якщо зварний вузол зображається окремо, то всі деталі вузла в розрізах і перерізах повинні штрихуватися за загальними пра-вилами, так як і при двох, трьох і більше деталей.

Якщо зварний вузол зображується в зборі з іншими вузлами або деталями, то допускається штрихувати переріз деталей цьо-го вузла в одну сторону, не зображаючи зварних швів, таке допущення поширюється також на паяння, склеювання.

На кресленнях електровиробів, наприклад, зварювальних трансформаторів, зварювальних випрямлячів, умовне зображення магнітопроводів (осердя) набраних з листів, штрихування суцільними тонкими лініями .