Вивчаючи принцип роботи машин і механізмів, їх налагодження або ремонт, а також при монтуванні обладнання, електропроводок, систем трубопроводів вимагається з’ясувати принциповий зв’язок між окремими елементами, без уточнення їх конструктивних особливостей.

Для цієї мети призначаються схеми таких видів: електричні – Е; гідравлічні - Г; пневматичні – П; газові – Х; кінематичні – К; комбіновані – С та інші. В залежності від основного призначення схеми поділяються на типи: структурні –1; функціональні –2; принципі альні –3; з’єднуючі (монтажні) – 4; підмикання –5; загальні – 6; розташування – 7; об’єднувальні– 0. Назва і код схем визначається їх видом і типом.

На схемах, деталі зображають за допомогою умовних позначень, встановлених стандартами. Схеми є невід’ємною частиною конструкторських документів для багатьох виробів.

Читати схеми можна в такій послідовності.

  1. Загальне ознайомлення зі схемою. Встановлення за умовними зображеннями її елементів вид і тип схеми.
  2. Ознайомлення зі всіма елементами схеми за їх умовними позначеннями і зображеннями.
  3. Вивчення точних назв і позначень всіх елементів, уточнення їх характеристик; при цьому використовується специфікація, а також умовні буквені позначення на самій схемі.
  4. Повне з’ясування принципу роботи машин (механізму, пристрою) і призначення всіх його елементів шляхом послідовного вияснення зв’язків між ними.

За такою послідовністю весь процес читання проходить переважно як одне ціле, незалежно від типу схеми.