Будівельно-монтажні технологічні креслення містять дані, необхідні для складання робочих деталювальних креслень і складаються із пояснювальної записки, переліку креслень, специфікації матеріалів і виробів, монтажно-технологічних схем, монтажних креслень, робочих (деталювальних) креслень, які включають аксонометричні проекції, креслення складальних одиниць і деталей.

Робочі монтажні креслення трубопроводів

В проектній документації прийняті назви окремих складових частин трубопроводів:

  • блок – установка або окремі її частини;
  • лінія – окремий трубопровід, який з’єднує апарати і установки;
  • вузол – частина лінії, яка своїми розмірами може бути змонтована без розбирання;
  • елемент – частина вузла, яка складається із декількох деталей (труба з фланцем або відводами і т.п.);
  • деталь – окремий елемент, який немає з’єднань (патрубок, відрізок труби, трійник, фланець і т.п.).

До складальних креслень із труб відносяться креслення елементів вузла, які зображають трубу з деталями з’єднань. До складальних креслень трубопроводів відносяться креслення, які зображають дві труби і більше. На кресленнях допускається зображення труби однією лінією товщиною (2-3)S . В перерізах і виносних елементах трубопроводи зображають в масштабі креслення. Допоміжний знак на полиці лінії-виноски означає: зварний шов по замкнутій лінії (навколо), катет шва 4мм.

Основою для розроблення деталювальних робочих креслень і монтажних схем служать монтажні креслення (плани, розрізи). Робочі монтажні креслення трубопроводів складаються із аксонометричної схеми і креслень вузлів і деталей із застосуванням умовних позначень елементів трубопроводів.

Читання креслення починаються переважно від одного  із кінців лінії. Всі деталі, арматури і фасонні частини трубопроводів мають буквені умовні позначення або марки.

Робочі монтажні креслення технологічних металоконструкцій

До складу робочої документації технологічних металоконструкцій марки КМД входять текстові документи (пояснювальна записка, технічна специфікація металу) і креслення.