Креслення – графічний конструкторський документ, що виз-начає конструкцію виробу, містить необхідні дані для його виго-товлення, монтування і експлуатації.

Виконання і оформлення технічних креслень, інших конструкторських документів визначається Державним стандартом України (ДСТУ), Міждержавними стандартами СНД (ГОСТи), рекомендаціями Міжнародної організації зі стандартизації (ІSO) та іншими документами.

Весь комплект стандартів, що встановлюють для всіх галузей промисловості, будівництва, установ та організацій, єдині правила і положення щодо розроблення, оформлення та обігу конструкторської документації об’єднані в “Єдину систему конструкторської документації” (ЄСКД), “Систему проектної документації для будівництва” (ДПДБ), частково “Єдину систему технологічної документації” (ЄСТД”) та “Державні будівельні норми” (ДБН, СНиП).

В техніці, в основному, існує дві ситеми креслень: машинобудівельне і будівельне. В кожній з цих систем своя специфіка в оформленні креслень.

Машинобудівельне креслення – графічна і текстова конструкторська документація, яка містить зображення виробів та інші відомості необхідні для їх виготовлення, монтування тощо.

Будівельне креслення – графічна і текстова документація, яка містить зображення будівель, споруд або їх частин та інші відомості необхідні для їх спорудження, а також виготовлення будівельних виробів і конструкцій, їх монтування.

В машинобудуванні, будівництві широко застосовуються вироби виготовленні із застосуванням зварювання.