Види конструкторських документів визначаються стандарта-ми. Виготовлення будь-яких виробів, контроль, приймання та встановлення (монтування) на об’єктах здійснюється на основі графічних і текстових конструкторських документів.

Графічні та текстові документи – різні види креслень: креслення деталі; складальне креслення; креслення загального вигляду; габаритне креслення; монтажне креслення; ремонтне креслення; креслення металоконструкцій; електричні схеми; кінематичні схеми; схеми гідравлічні; принципіальні схеми; схеми трубопроводів; технічні умови; специфікація, поясню-вальна записка; таблиці; графіки; карти; розрахунки; правила тощо.