Електрозварювальні роботи

1. Улаштування, обслуговування та експлуатація електрозварювальних установок повинні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених  наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), ГОСТ 13.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности" та інших чинних нормативно-правових актів.

2. До електрозварювальних робіт допускаються особи згідно з пунктом 3 глави 1 розділу III цих Правил.

3. Розміщення зварювального устаткування повинно забезпечувати безпечний і вільний доступ до нього.

4. Зварювальні роботи в пожежонебезпечних приміщеннях дозволяються за умови дотримання заходів пожежної безпеки з оформленням допуску на проведення вогневих робіт.

5. У приміщеннях, де виконуються зварювальні роботи, не дозволяється зберігати легкозаймисті речовини та матеріали. На робочих місцях параметри мікроклімату, шуму, електромагнітних полів, освітленості повинні відповідати вимогам чинних ДСН. Також повинен бути обладнаний захист від випромінювання зварювальної дуги.

6. Схема приєднання декількох зварювальних трансформаторів, апаратів або генераторів під час роботи на одну зварювальну дугу повинна виключати можливість виникнення між виробами та електродом напруги холостого ходу, що перевищує напругу холостого ходу одного з джерел живлення зварювальної дуги.

7. У пересувних електрозварювальних установках для підключення їх до мережі необхідно передбачати блокування рубильника, що виключає можливість від'єднання дроту від затискачів, що перебувають під напругою.

8. Підключення електрозварювальних кабелів до зварювальних трансформаторів, апаратів і генераторів повинні виконувати електрозварники. Підключати до електромережі та відключати від неї зварювальні трансформатори, апарати та генератори повинні тільки електротехнічні працівники підприємства, які експлуатують цю мережу. Під час виконання капітального ремонту об'єкта підключення зварювального обладнання повинні здійснювати працівники ремонтної організації.

9. Під час одночасного використання декількох зварювальних трансформаторів вони повинні бути встановлені не ближче 0,1 м один від одного. Відстань між зварювальним трансформатором і ацетиленовим генератором повинна бути не менше 5 м.

Зварювальні дроти повинні бути розташовані на відстані не менше ніж 0,5 м від гарячих трубопроводів і балонів з киснем, а від балонів і трубопроводів з горючими газами не менше 5 м.

10. Електрозварювальне обладнання, що використовується для зварювання в особливо небезпечних умовах (усередині металевих ємностей, в трубопроводах, колодязях, тунелях, котлах), а також призначене для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою і має напругу холостого ходу вище 42 В змінного струму та 110 В постійного струму, повинно бути оснащене пристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження його до напруги 12 В з витримкою часу не більше 0,5 с.

11. Не дозволяється виконувати електрозварювання на посудинах під тиском, а також всередині та зовні трубопроводів, резервуарів та інших ємностей, в яких розміщувались легкозаймисті, горючі, вибухонебезпечні або токсичні рідини, гази, емульсії тощо, без ретельного їх очищення та перевірки, що підтверджує безпечну концентрацію цих речовин у ємностях. Зварювання необхідно проводити при відкритих люках, пробках, лазах тощо.

12. Живлення електродвигунів змінного струму зварювальної головки дозволяється тільки через знижувальний трансформатор з виводами вторинної обмотки напругою не вище 42 В. Один із виводів вторинної обмотки такого трансформатора повинен бути надійно заземлений. Корпус електродвигуна зварювальної головки при цьому не заземлюється, за винятком роботи в особливо небезпечних приміщеннях.

13. Перед початком і під час роботи необхідно стежити за справністю ізоляції зварювальних дротів і електродотримачів, а також надійністю з'єднання контактів. Під час прокладання дротів і кожного їхнього переміщення повинні вживатися заходи проти пошкодження ізоляції, а також під час контакту дротів з водою, маслом, сталевими канатами, шлангами від ацетиленового апарата, газополуменевої апаратури та гарячими трубопроводами.

14. Металеві частини електрозварювальних установок, що не перебувають під напругою під час роботи (корпуси зварювального трансформатора, генератора електрозварювання, випрямляча, перетворювача, затискача вторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого підключається зворотний дріт), а також зварювані вироби та конструкції повинні бути заземлені. Заземлення електрозварювального обладнання виконується до включення їх в електромережу.

Заземлення необхідно виконувати видимим (неізольованим) мідним дротом перетином не менше 6 мм2 або сталевим прутком (смугою) перетином не менше 12 мм2.

15. У пересувних зварювальних трансформаторах зворотний провід необхідно ізолювати так само, як і провід, приєднаний до електродотримача.

Не дозволяється використовувати як зворотний провід контур заземлення, мережі занулення, труби санітарно-технічних мереж (водопровід, газопровід тощо), металеві конструкції будівель і технологічного устаткування, залізничної колії, дріт та шини первинної комутації розподільних пристроїв, канати вантажопідіймальних машин.

Зварювальні установки на час їх пересування необхідно від'єднувати від мережі.

16. Під час роботи з відкритою електричною дугою електрозварники повинні бути забезпечені для захисту обличчя та очей шоломом-маскою або щитком із захисним склом (світлофільтрами).

Для захисту очей людей, що перебувають поблизу місця зварювання від впливу випромінювання зварювальної дуги, робоче місце зварника необхідно захищати щитами або ширмами, а також використовувати ЗІЗ для очей зі світлофільтрами для захисту від ультрафіолетового видимого та інфрачервоного випромінювання.

17. Під час стельового зварювання зварники повинні користуватися брезентовими нарукавниками.

18. Під час ручного дугового зварювання товстопокритими електродами, електрошлакового та механізованого зварювання під флюсом і відкритою дугою повинно бути передбачене місцеве відсмоктування газів.

19. Під час зварювання усередині резервуарів і закритих порожнин конструкцій залежно від характеру роботи, що виконується, повинна бути забезпечена вентиляція. Під час ручного зварювання необхідно подавати повітря безпосередньо під щиток зварника.

20. Виконувати зварювальні роботи на відкритому повітрі під час грози, дощу або снігопаду не дозволяється. Виконання зварювальних робіт на відкритому повітрі під час дощу, снігопаду можливе, якщо обладнано тимчасові укриття, що виключають потрапляння опадів на зварника та зварювальні вироби.

21. В електрозварювальних установках повинні бути надійно огороджені всі елементи, що перебувають під напругою.

22. Електрозварювальні установки, розташовані над землею або над перекриттям на висоті більше 1 м, повинні бути обладнані освітленими робочими майданчиками з настилом, драбинами та поручнями.

23. Електродотримач повинен бути легким, зручним у роботі, забезпечувати надійне затискання та швидку зміну електродів без дотику до струмоведучих частин, мати просте та надійне з'єднання із зварювальним дротом, а також козирок з вогнестійкого матеріалу, що захищає руку зварника.

Не дозволяється застосовувати електродотримачі з підвідним дротом в рукоятці при силі струму 600 А і більше.

24. Електродотримачі для ручного дугового зварювання та різання повинні відповідати вимогам ГОСТ 13.2.007-8-75 "ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности", ГОСТ 14651-78 "Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия" та іншим чинним нормативно-правовим актам.

25. Електрозварювальні роботи в закритих ємностях або в обмеженому просторі повинні виконуватися за нарядом-допуском на проведення робіт підвищеної небезпеки під контролем спостерігача, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки II та вище, який повинен перебувати зовні ємності, що зварюється, для контролю за безпечним проведенням робіт зварника.

Електрозварник, який працює усередині ємності, повинен бути забезпечений запобіжним поясом із страхувальною мотузкою, кінець якої завдовжки не менше 2 м повинен бути у другої людини, що перебуває зовні ємності.

26. Освітлення усередині резервуарів, котлів та інших закритих металевих ємностей повинно здійснюватися за допомогою світильників, розташованих зовні об'єкта, що зварюється, або ручних переносних ламп з напругою не більше 12 В. Трансформатор для переносних ламп повинен бути розташований поза зварювальним об'єктом, а вторинний ланцюг джерела живлення повинен заземлятися.

27. Виконувати зварювальні роботи на висоті з риштувань, помостів, люльок дозволяється тільки після перевірки цих пристроїв керівником робіт, а також вжиття заходів, що запобігають загорянню настилів і падінню розплавленого металу на працівників або людей, що проходять внизу.

14. Газозварювальні роботи

1. Устаткування і апаратура для газополуменевої обробки металів повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

2. Виконувати газозварювальні роботи необхідно відповідно до вимог цієї глави, "Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха", затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 12.04.88 (НПАОП 24.1-1.30-88), та інших чинних нормативно-правових актів.

3. Карбід кальцію необхідно зберігати в сухих, добре вентильованих, вогнестійких приміщеннях з легкою покрівлею та зовнішнім електроосвітленням.

Не дозволяється зберігати в одному приміщенні барабани з карбідом кальцію та балони із стисненим і зрідженим газом.

4. Розкривати барабани з карбідом кальцію необхідно тільки за допомогою спеціальних інструментів і пристосувань, що виключають можливість утворення іскри. Карбід кальцію необхідно зберігати в тарі з щільно закритою кришкою.

Не дозволяється зберігати пошкоджені барабани з карбідом кальцію на місці виконання робіт.

5. Балони необхідно зберігати в окремому, спеціально обладнаному приміщенні тільки у вертикальному положенні в гнізді спеціальних стійок. Порожні балони повинні зберігатися окремо від балонів, заповнених газом.

6. Вентилі газових балонів повинні бути закриті захисними ковпаками. Прийом, зберігання та видача газових балонів для проведення робіт без захисних ковпаків не дозволяються.

7. Балони із стисненим та зрідженим газом повинні бути захищені від ударів, прямих сонячних променів та інших джерел тепла.

Не дозволяється експлуатувати не пофарбовані газові балони та які не мають написів із зазначенням назви газу, що міститься в них. Колір балонів і написів на них повинні бути такими:

Газ 

Колір фарбування 

Колір напису 

Кисень 

Блакитний 

Чорний 

Ацетилен 

Білий 

Червоний 

Нафтогаз 

Сірий 

Червоний 

Пропан 

Червоний 

Білий 

Бутан 

Червоний 

Білий 

Природний газ 

Червоний 

Білий 

Водень 

Темно-зелений 

Червоний 

Вуглекислота 

Чорний 

Жовтий 

8. Усі переносні ацетиленові генератори повинні мати паспорт, інструкцію з експлуатації заводу-виробника та інвентарний номер, відповідно до якого генератор повинен бути зареєстрований у журналі обліку та технічних оглядів.

9. Під час експлуатації переносних однопостових ацетиленових апаратів не дозволяється:

завантажувати карбід кальцію в мокрі ящики або корзини;

вести роботи з одного генератора декількома пальниками або різаками;

завантажувати карбід кальцію понад норму, яка визначена інструкцією з експлуатації;

форсувати газоутворення понад визначену паспортом продуктивність;

відключати автоматичні регулятори;

відкривати кришку завантажувального пристрою реторти генераторів усіх систем середнього тиску до випуску газу, що перебуває під тиском;

розташовувати ацетиленові генератори в проходах, проїздах, у місцях скупчення людей, у неосвітлених місцях, у приміщеннях, де можливе виділення речовин, які створюють з ацетиленом суміші, що самовибухають, або легкозаймистих речовин, а також у котельних, що працюють, і біля місць забору повітря компресорами та вентиляторами.

10. Переносні ацетиленові генератори необхідно встановлювати переважно на відкритому повітрі або під навісом.

Дозволяється встановлювати переносні генератори для виконання тимчасових газополуменевих робіт:

у робочих і житлових приміщеннях, якщо вони мають об'єм не менше 300 м3 на кожен апарат і можуть провітрюватися, або 100 м3, якщо генератор встановлено в одному, а газополуменеві роботи виконуються в іншому (суміжному) приміщенні;

у гарячих цехах (ковальських, сталеплавильних, прокатних, термічних, ливарних тощо) на відстані 10 м від відкритого вогню та нагрітих предметів або в місцях, де немає небезпеки нагрівання генератора інфрачервоним випромінюванням, потрапляння на нього гарячих часток металу, що відлітають, або іскри та засмоктування ацетилену, що виділяється, в працюючі печі, вентилятори та компресори;

вище від рівня землі за письмовим дозволом технічного керівника підприємства та дозволу пожежного нагляду на підйом генератора;

на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях, якщо вжиті заходи проти його замерзання.

11. Не дозволяється встановлювати генератор у нахиленому положенні та на візок разом з кисневим балоном. Під час роботи генератор необхідно оберігати від поштовхів, ударів та падіння.

12. Не дозволяється залишати без нагляду заповнені балони та ацетиленовий генератор під час перерви в роботі. Після закінчення робіт генератор і балони необхідно прибрати у відведені місця для зберігання.

13. Замерзлі ацетиленові генератори та вентилі газових балонів дозволяється відігрівати тільки парою або гарячою водою без слідів масла.

Відігрівати переносні генератори в приміщенні дозволяється на відстані не менше 10 м від джерел відкритого вогню та за наявності вентиляції.

14. Рівень рідини у водяному затворі ацетиленового генератора повинен перевірятися в строки, зазначені в інструкції з експлуатації генератора завода-виробника.

15. Не дозволяється розпалювати відкритий вогонь, палити та запалювати сірники в межах 10 м від кисневих і ацетиленових балонів, газогенераторів і ям з мулом.

16. Під час виконання зварювальних робіт із застосуванням зріджених газів вентиляційні відсмоктувачі повинні бути розташовані в нижній частині приміщення.

17. Відбір кисню з балонів необхідно проводити до залишкового тиску не нижче 0,5 · 105 Па, а ацетилену - до такого залишкового тиску:

Температура, °C 

Мінімальний допустимий залишковий тиск за манометром, Па 

Нижче 0 

0,5 · 105 

Від 0 до 15 

1,0 · 105 

Від 16 до 25 

2,0 · 105 

Від 26 до 35 

3,0 · 105 

Для газового різання металів тиск повинен бути не менше 0,5 МПа.

18. Відкривати вентиль балона з ацетиленом або кріпити на ньому редуктор дозволяється тільки спеціальним ключем.

19. Гумові рукава перед приєднанням до пальника або різака повинні бути продуті робочим газом.

Не дозволяється застосовувати для кисню редуктори, гумові рукава, що використовувалися раніше для роботи із зрідженими газами.

Гумові рукава повинні відповідати технічним вимогам ГОСТ 9356-75 "Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия" (далі - ГОСТ 9356-75).

20. Використання зріджених газів (пропанбутанових сумішей) під час газополуменевої обробки матеріалів необхідно проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

21. Під час відбору горючих газів з трубопроводів, що перебувають під тиском 0,7 · 105 Па і вище, повинні бути встановлені відповідна запірна апаратура та регулятор тиску, а також водяний затвор. Якщо тиск менше 0,7 · 105 Па - тільки водяний затвор або зворотний клапан - для природного газу.

22. Працівників, які проводять подрібнення карбіду кальцію, необхідно забезпечувати захисними окулярами, а тих, які вивантажують залишки мулу карбіду кальцію з генератора, - гумовими рукавичками відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08.

Залишки мулу необхідно вивантажувати з генератора в спеціальний посуд і зливати в гасильну яму.

23. Для газополуменевої обробки матеріалів повинні застосовуватися гумотканинні шланги відповідно до ГОСТ 9356-75. Довжина шланга не повинна перевищувати 30 м, а під час виконання монтажних робіт - 40 м; застосування шлангів більше 40 м дозволяється тільки у виняткових випадках з письмового дозволу особи, яка видала наряд-допуск на виконання робіт.

24. Під час газового зварювання шланги повинні бути захищені від можливих пошкоджень важкими та гострими предметами, розплавленим металом і шлаком, відкритим вогнем тощо.

Застосовувати шланги з дефектами не дозволяється. У разі виявлення на шлангах дефектів зіпсовані місця необхідно вирізати, окремі частини шланга з'єднати спеціальними двосторонніми шланговими ніпелями. Мінімальна довжина частини з'єднаних шлангів повинна бути 3 м, кількість стиків в шлангах - не більше двох.

25. Закріплення шлангів на приєднувальних ніпелях апаратури (пальників, різаків, редукторів тощо) повинно бути надійним і виконуватись за допомогою хомутів заводського виготовлення. Місця приєднання шлангів повинні ретельно перевірятися на щільність перед початком і під час роботи. На ніпелях водяних затворів шланги необхідно щільно натягувати, але не закріплювати. Ніпеля та штуцери не повинні мати гострих країв, щоб уникнути пошкодження шлангів.

26. Газополуменеві роботи необхідно виконувати на відстані не менше 10 м від переносних генераторів; 3 м - від газорозбірних постів під час ручних робіт; 1,5 м - від газопроводів. Зазначені відстані належать до газополуменевих робіт, при яких полуменеві іскри спрямовані у бік, протилежний джерелу живлення газами. Якщо напрям полум'я та іскор спрямовано у бік джерел живлення газами, необхідно встановлювати металеві ширми.

27. Проводити ремонт пальників, різаків, редукторів та іншої апаратури газозварникам і різальникам не дозволяється. Несправна апаратура повинна бути здана в ремонт.

Ремонт і випробування газополуменевої апаратури повинні виконуватися відповідно до ДСТУ 2448-94 Кисневе різання. Вимоги безпеки (далі - ДСТУ 2448-94) у спеціально обладнаних майстернях.

28. Усі роботи, пов'язані з газополуменевою обробкою металів, повинні виконуватися працівниками в захисних окулярах закритого типу і зі склом марки ТС із світлофільтрами. Для захисту від теплового випромінювання, іскор, бризок розплавленого металу, окалини та відкритого полум'я газорізальники та різальники повинні забезпечуватися костюмом брезентовим з вогнестійким просоченням з прихованими кишенями. На робочих місцях параметри мікроклімату, шуму, електромагнітних полів, освітленості повинні відповідати вимогам відповідних ДСН. Повинен також бути забезпечений захист від випромінювання зварювальної дуги.

29. Газові балони дозволяється перевозити, зберігати, видавати та одержувати тільки працівникам, навченим поводженню з ними і які пройшли відповідний інструктаж.

30. Автомобілі, призначені для перевезення балонів із зрідженими газами, повинні бути спеціально обладнані та забезпечені вогнегасниками.

31. Наповнені та порожні балони повинні бути захищені від дотику із струмоведучими дротами. Відстань між балонами та струмоведучим дротом повинна бути не менше 1 м.

32. Шафи газорозбірних постів із затворами, вентилями та кисневими редукторами повинні закриватися. Кисневі пости повинні мати написи згідно з ДСТУ 2448-94.

33. Застосовувати кисень для очищення одягу, обдування виробів і пристосувань, а також для збагачення повітря не дозволяється.

34. Не дозволяється проводити газополуменеву обробку, у тому числі і нагрів трубопроводів, посудин і резервуарів, що перебувають під тиском, незалежно від того, яким газом або рідиною вони заповнені.

35. Різання газом на висоті необхідно проводити тільки із спеціальних засобів підмощування (риштування, настили, навіси, колиски тощо).

Застосовувати замість засобів підмощування випадкові опори не дозволяється.

36. Під час різання великих деталей, ферм, балок та інших металоконструкцій повинні бути вжиті заходи для того, щоб відрізані частини не могли обвалитися.

37. На робочому місці газозварника (різальника) повинні бути засоби пожежогасіння (пісок, вода, вогнегасник).