Рідке котельне паливо одержують з важких решток різних процесів переробки нафти, вугілля, сланців.

Сланцевий мазут одержують на установках напівкоксування горючих сланців. Сланцеве масло після нейтралізації використовують як котельне паливо.

Смоли і залишок після перегонки смол при напівкоксуванні вугілля застосовують як вугільний мазут. Сланцевий і вугільний мазут використовують обмежено, в основному в тих районах, де є підприємства коксохімічної і сланцепереробної промисловості. Найбільш широко застосовують котельне паливо нафтового походження.

Давно відомо, що важкі рідини, які залишаються після перегонки нафти, - мазути, є добрим паливом.

Марки мазуту: - флотський Ф – 5; Ф – 12 (в суднових котельних установках)

- топкові 40 і 100 ( в різних котельних і нагрівальних 

установках загального призначення).

Флотські мазути Ф – 5 і Ф – 12 різняться між собою в’язкістю і вмістом сірки.

Ф – 5 – сірки до 2%, в’язкість умовна при 50 ºС ≤ 5ºВУ.

Ф – 12 – сірки до 0,6%, в’язкість умовна при 50 ºС ≤ 12ºВУ.

Флотські мазути мають більш низьку температуру застигання, ніж топкові, хоч вона у котельних палив – величина не постійна і залежить від t º, вмісту води, строку зберігання.

Стабілізувати і навіть зменшити t º застигання мазутів можна введенням 2 -4% екстракту фенольної очистки або додаванням легкого газойлю каталітичного крекінга і коксування. Більш ефективно діють ( понижують на 20-25ºС t º застигання) депресорні присадки.

Топкові мазути – найбільш поширене котельне паливо.

Є : - малосірчисте – 0,5 – 1,0%

- сірчисте – 1,0 – 2%

- високосірчисте – до 3,5%.

Мазути мають високу температуру застигання ( велика кількість парафінових вуглеводнів).

Потрібні спеціальні умови при застосуванні:

  1. Приміщення для зберігання повинні обігріватись.
  2. Труби перед перекачкою потрібно підігрівати.

Проте спалювання мазуту в топках котлів є одним із самих малопродуктивних способів використання цієї цінної сировини.

Поставимо завдання:

  • поглибити переробку нафти;
  • збільшити вихід бензину;
  • дизельного і реактивного палив за рахунок скорочення виходу мазуту.

Як котельне паливо буде ширше використовуватись природний газ, порошкоподібне паливо, рідкі продукти переробки вугілля, сланців тощо.