Газоподібне паливо – суміш різних газів: горючих і негорючих.

Горючі компоненти – водень, оксид вуглецю, метан та газоподібні

вуглеводні – етан, пропан, бутан.

Негорючі компоненти – вуглекислий газ, азот, кисень.

У паливному балансі країни газоподібне паливо з кожним роком займає все вагоміше місце. Великі перспективи використання газу у сільському господарстві як для технологічних (опалювання теплиць, парників, сушарок, тваринних ферм), так і побутових потреб. В останні роки газ все ширше використовують в ДВЗ.

Переваги газоподібного палива:

 • дешеве і після вугілля найбільш поширене з великими запасами; згоряє в майже теоретичній кількості повітря, що забезпечує високі тепловий ККД і t º згоряння.
 • при згорянні не утворює небажаних продуктів (сірчистих сполук, кіптяви і диму);
 • легко запалюється при будь – якій температурі навколишнього середовища;
 • може бути використаний в стиснутому і зрідженому стані;
 • для зберігання газу не потрібні спеціальні складські приміщення, оскільки його подають по газових магістралях.

Негативні властивості:

 • утворює вибухові суміші з повітря ( природний газ, метан, водень);
 • легко витікає через нещільності;
 • отруйний ( до складу якого входить вуглець(генераторний, змішаний, світильний, водяний, коксовий);
 • при роботі з газами необхідно суворо дотримувати правила технічної, особистої і протипожежної безпек).

Класифікація

Газоподібне паливо є:

 • природнє (використовується в тому вигляді, в якому знаходиться в надрах землі)
 • штучне ( гази, які одержують як побічний продукт при переробці нафти і твердого палива)

В залежності від фізичних властивостей гази бувають:

- зріджені (при підвищеному тиску до 1,0 – 1,5 МПа переходять в рідкий стан в основному пропан – бутанові вуглеводні);

- стиснуті ( залишаються в газоподібному навіть при дуже високому тиску (до 20 МПа ). Це метан, оксид вуглецю, водень, етилен.)

За теплотою згоряння:

 • висококалорійне, з теплотою згоряння понад 20000 кДж/м3 (природні гази чисто газових родовищ і супутні, нафтовий газ)
 • середньо калорійне, з теплотою згоряння 10000-20000 кДж/м3 (коксовий, світильний та інші.)
 • низькокалорійне (до 10000 кДж/3 – доменний, генераторний та інші.)

Природній газ

Найбільш поширені природні гази, які поділяються на дві групи:

 • гази газових родовищ;
 • супутні ( які добувають разом з нафтою);

Природні гази чисто газових родовищ за складовою тепловою цінністю різняться між собою незначно, основною складовою є метан (СН4). Вони не отруйні, але в широкому діапазоні концентрації з повітрям утворюють вибухонебезпечні суміші.

Супутній нафтопромисловий газ, крім метану містить більш важкі газоподібні вуглеводні, кількість яких залежить від складу нафти того чи іншого родовища. В багатьох випадках газовий фактор ( кількість газу в м3 на П нафти) дуже високий. Вуглеводні з числом атомів вуглецю 1-4, які входять до складу нафти, при нормальних умовах перебувають у газоподібному стані, їх уловлюють при добуванні нафти. Теплота згоряння нафтопромислового газу більша, ніж газів чисто газових родовищ, але їх використовують, головним числом, як сировину хімічної і нафтохімічної промисловості.