Нафтопродукти, отримані при переробці нафти, ще не придатні до застосування тому, що містять не лише корисні сполуки, але й такі, які негативно впливають на їх експлуатаційні властивості (сірчисті, кисневі, азотисті, смолисті речовини, а також ненасичені вуглеводні.) Для підвищення якості нафтопродукти очищають різними способами: а) хімічним; б) фізичним.

Хімічні способи (сірчанокисла, лужне, плюмбітами і хлоридами металів, гідрогенізація та ін.) ґрунтуються на тому, що небажані сполуки нафтопродуктів вступають в хімічні реакції з реагентом.

Фізичні способи (селективними розчинниками і різними адсорбентами) – ґрунтуються на розчиненні небажаних сполук або їх адсорбції на поверхнево активних речовинах.

Хімічні способи:

Очистка сірчаною кислотою. Використовують 96% розчин сірчаної кислоти. Витрата к-ти для очистки палив - 0,2-0,8%; для дистилятних масел -5-6%, а для залишкових – до 30% маси нафтопродуктів.

Лужна очистка. Використовують 10% -ий водний розчин їдкого натрію. Ця очистка доповнює сірчанокислу.

Гідроочистка. Обробка сировини воднем при підвищеній температурі і тиску в присутності каталізаторів (суміші оксиду хрому і молібдену: амомосилікати, кобальти і молібдени Tº – 375 - 415º C і P – 4-5 МПа.

Фізичні:

Селективна очистка моторних масел. Це один з найбільш поширених способів, відбувається за допомогою розчинників, які мають вибірну розчинну властивість. Є два способи:

  • розчинення небажаних домішок, вуглеводний склад масла залишається без змін;
  • вилучення основної частини масла, домішки не розчиняються;

При першому способі розчинник вилучають методом перегонки від домішок, а при другому – від очищеного масла і використовують повторно. Як розчинник застосовують рідкий пропан, що розчиняє корисні складові частини масла і фенол для екстракції шкідливих домішок.

Деасфальтизація. Масло розчиняють в легкому бензині або рідкому пропані, малорозчинні в цих розчинниках смолисто – асфальтові сполуки випадають в осад. Осад виділяють, а від масла відганяють розчинник.

Депарафінізація. Це вилучення з масел розчинних в ньому твердих парафінових вуглеводнів з метою зниження tº застигання ( застосовують для одержання зимових сортів масел). Використовують ацетон з бензолом, дихлоретан з бензином, рідкий пропан та інші. Масло з розчинником спочатку нагрівають до tº , що на 15-20 º C більше tº повного розчинення парафінів і церазитів в суміші, а потім поступово охолоджують до потрібної tº - (25-40 º С) і фільтрують. Тверді парафіни залишаються на фільтрі, а розчинник відокремлюють від масла.