1.Мета заняття: Вивчити будову ,роботу та технологічні регулювання бурякових сівалок ССТ-8В,ССТ-12Неуніверсальної сівалки НПС-12,універсальної сівалки типу " Optima"

 1. Питання для самостійної підготовки до занять.
 • Будова та робота сівалок для висіву насіння цукрових буряків.
 • Типи висіваючих апаратів сівалок.
 • Агротехнічні вимоги до спеціальних сівалок.
 1. Обладнання робочого місця.

Додаток

 1. Порядок виконання роботи.
 • Вивчити будову і роботу бурякових сівалок ССТ-8В і ССТ-12В.
 • Засвоїти технологічні регулювання сівалок ССТ-8В і ССт-12В.
 • Ознайомитись з особливостями будови , роботи та регулювання універсальних сівалок УПС-12 та типу " Optima "
 • Скласти звіт.
 1. Питання для самоконтролю.
 • Насіння яких культур можна висівати буряковими сівалками ССТ-12В,ССТ-8В.
 • Яким чином регулюється глибина ходу сошника.?
 • Яким типом туковисіваючих апаратів обладнано сівалки?
 • Як регулюють кількість насіння, що висівається сівалками.?
 • Від чого приводиться в дію висівні апарати.?
 • Яка ширина захвату сівалок ССТ-12В,ССТ-8В.
 • Для чого призначена сівалка УПС-12 (12-рядна)?
 • Яким механізмом створюється вакуум у порожнинах кришок висівних апаратів.
 • Який механізм сівалки УПС-12 проводиться від ВВП карданною передачею.
 • Які культури можна сіяти універсальною сівалкою вакумного типу " Optima "
 1. Питання для звіту.
 • Накреслити схему технологічного процесу роботи сівалок ССТ- 12В, ССТ-8В.
 • Описати за схемою будову і роботу сівалок ССТ-12В, ССТ-8В.
 • Перерахувати технологічні регулювання бурякової сівалки.
 • ТО машин для викопування буряків. ОП під час роботи на посівних машинах

Бібліографічний список

 1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські ,- К.: Грамота ,2005,с.210-230.
 2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини,-К.: Урожай, 1982,с106-109.,с.140.
 3. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини.-К.,"Урожай",1979.с.255-280

Бурякові сівалки
Бурякові сівалки