1. Мета роботи : Вивчити будову та роботу картоплезбиральних
  машин. Ознайомитись із сортувальними машинами.
 2. Питання для самостійної підготовки до занять.
 • Способи збирання картоплі та агротехнічні умови до машин.
 • Класифікація машин для збирання та післязбиральної обробки картоплі.
 1. Обладнання робочого місця.

Додаток

 1. Порядок виконання роботи.
 • Вивчити будову, роботу та технологічні регулювання картоплекопача УКВ-2.
 • Ознайомитись з особливостями будови технологічного процесу роботи картоплекопачів КТН-2В,КСТ-1,4 UN 2000 (Норвегія)
 • Вивчити будову та роботу картоплезбирального комбайна ККУ-2А, КПК-3, UN
 • Ознайомитись з призначенням та технологічним процесом роботи сортувального пункту КПС-15Б.
 • Скласти звіт.
 1. Питання для самоконтролю.
 • Способи збирання картоплі та машин для їх реалізації.
 • Будова та призначення робочих органів картоплесортувального пункту КСП - 15
 • Робота картоплесортувального пункту КСП- 15.
 • Призначення та технологічний процес роботи картоплекопача КТН-2В.
 • Будова та призначення робочих органів картоплезбирального комбайна ККУ- 2А
 • Технологічний процес роботи картоплезбирального комбайна ККУ-2А, КПК - З
 • Підкопувальні та сепарувальні робочі органи картоплезбиральних машин, їх призначення та існуючі способи регулювання активності роботи.
 • Коли доцільніше працювати картоплекопачами і чому?
 • Будова та призначення робочих органів картоплекопача-валкоутворювача УКВ-2
 • Технологічний процес роботи УКВ-2.
 • Техніка безпеки при роботі на картоплезбиральних машинах.
 • Які роботи ( чим для чого ) виконуються на картопляному полі перед викопуванням бульб (7-10 днів до збирання)?
 1. Питання для звіту.

6.1 Накреслити схему та описати технологічний процес роботи картоплекопача УКВ-2, комбайна КПК-3, картоплесортувального пункту КСП -25.

6.2. Перерахувати способи збирання картоплі та марки машин які використовують для цих способів.

 

Бібліографічний список

 1. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини,-К:Урожай,1994,с.316-
 2. Карпенко А.Н. ,Хасанський В.М. Сільськогосподарські машини.-М.Кояос,1983/1989 .с.325-349.
 3. Ярошенко П.Н. Ярошенко Л.О.Сільськогосподарські машини:Лабораторно-практичні заняття.-К.:Вища школа ,1978.-с.210-215.
 4. Головчук А.Ф., Марченко ВД., Орлов В.Ф. Сільськогосподарські машини.-К:Грамота ,2005 с.477-498.

 


Машини для збирання та сортування картоплі
Машини для збирання та сортування картоплі
Машини для збирання та сортування картоплі
Машини для збирання та сортування картоплі