Мета роботи: Вивчити і засвоїти будову і роботу машин для підготовки і навантаження мінеральних добрив.

 1. Питання для самостійної підготовки до занять .
 • Види добрив способи і технології внесення їх в грунт .
 • Класифікація машин для внесення добрив і агротехнічні вимоги до них.

2.3. Машини для підготовки і навантаження добрив.

 1. Обладнання робочого місця .

Додаток

 1. Порядок виконання роботи.
 • Вивчити призначення , загальну будову, роботу та регулювання подрібнювачів мінеральних добрив АІР-20А та ІСУ —4.
 • Вивчити будову, технологічний процес роботи та основні регулювання змішувача - завантажувача СЗУ - 20А та УТС - ЗОА .
 • Вивчити загальну будову і роботу навантажувача - екскаватора ПЕ - 0.8Б ; навантажувач грейферного ПГ - 0,2 ; навантажувач безперервної дії ПНД - 250 :
 • Скласти звіт .
 1. Питання для самоконтролю.
 • Які є найпоширеніші способи внесення добрив?
 • Які є види добрив?
 • Які способи внесення застосовують?
 • Агротехнічні вимоги до підготовки і внесення добрив.
 • Будова та технологічний процес роботи машини АІР - 20А .
 • Будова та робота машини ІСУ —4.
 • Будова та робота машини СЗУ-20А. і УТС-ЗОА.
 • Будова і технологічний процес роботи навантажувачів ПЕ -0.8Б ; ПГ - 0.2 ; ПНД - 250:
 1. Питання для звіту.
 • Накреслити схему роботи агрегату АІР - 20А, описати будову і роботу.
 • Накреслити схему роботи змішувальної установки УТС –ЗОА, описати будову і роботу.
 • Накреслити схему роботи навантажувача ПЕ-0.8Б, описати будову і технологічний процес роботи.

 

Біографічний список

 1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські.. - К "Грамота", 2005. с. 119-
 2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г.. Сільськогосподарські машини ..-К. "Урожай", с. 141-148.
 3. Короткевич П.С.. Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. - "Урожай". с. 63 - 69.

Машини для підготовки і навантажування  мінеральних добрив.
Машини для підготовки і навантажування  мінеральних добрив.
Машини для підготовки і навантажування  мінеральних добрив.