1. Мета роботи

Вивчити будову, роботу та технологічні регулювання машин для внесення органічних і мінеральних добрив.

  1. Питання для самостійної підготовки до занять.

2.1. Види добрив, способи і технології внесення їх у грунт.

2.2. Класифікація машин для внесення добрив і агротехнічні вимоги до них.

2.3. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив.

  1. Обладнання робочого місця

Додаток

  1. Порядок виконання роботи.

4.1. Вивчити загальну будову, технологічний процес роботи та регулювання тукової сівалки РТТ-4,2 та машини для внесення добрив РУМ-3.

4.2. Вивчити будову, роботу та регулювання машини для внесення органічних добрив РОД-6.

4.3 Вивчити будову, роботу та регулювання розкидача порошкоподібних добрив АРУП -8

4.4. Ознайомитись з особливостями будови та технологічного процесу роботи машини РМС-6 (МВУ-0,5), ССТ-10.

4.5. Ознайомитись з будовою агрегату безводного аміаку АБА-0,5, підживлювача ПЖУ-2,5, машин для внесення рідких органічних добрив МЖТ-10, РЖТ-8, РЖТ-16.

4.6. Скласти звіт.

  1. Питання для самоконтролю.

5.1. Будова та технологічний процес роботи гноєрозкидача РОУ-6.

5.2. Чим регулюють норму внесення добрив у машинах РУМ-5, СТТ-10, РМС-6?

5.3. Які технології внесення добрив вам відомі та коли їх доцільно використовувати?

5.4. Якими типами розкидних апаратів укомплектовані тукові сівалки, машини для внесення мінеральних добрив, гноєрозкидачі?

5.5. Будова та технологічний процес роботи машини СТТ-10.

5.6. Будова та технологічний процес роботи машини РУМ-5.

5.7. Будова та технологічний процес роботи машини РМС-6 (МВУ-0,5).

5.8. Які ви знаєте види добрив та машини для їх внесення?

5.9. Які є основні правила техніки безпеки при роботі на машинах для внесення добрив?

  1. Питання для звіту.

6.1. Накреслити схему роботи гноєрозкидача РОД-6.

6.2. Описати призначення, будову та технологічний процес роботи машини РОУ-6.

6.3. Накреслити схему роботи машини МВУ-5, описати будову і роботу.

Бібліографічний список

  1. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини, - К.: Урожай, 1994, -с.99-146.
  2. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські.. - К "Грамота", 2005. с. 124-
  3. Карпенко А.Н., Хасанський В.М. Сільськогосподарські машини. – М.: Колос, 1983/1989/. –с.99-146.
  4. Ярошенко П.Н., Ярошенко Л.О. Сільськогосподарські машини: Лабораторно-практичні заняття. – К.: Вища школа, 1978. – с.46-52; 64-71.

Машини для внесення добрив