1 . Мета роботи

Вивчити будову, роботу та технологічні регулювання обприскувача, протруювача і ознайомитись з будовою та роботою обпилювача, аерозольного генератора.

 1. Питання для самостійної підготовки до занять.
 • Способи боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур.
 • Класифікація та принцип роботи машин для хімічного захисту рослин.
 • Основні правила техніки безпеки при роботі з машинами для хімічного захисту
  машин.
 1. Обладнання робочого місця

Додаток

 1. Порядок виконання роботи
 • Вивчити будову . технологічний прогрес та регулювання оприскувача ОП — 2000
 • Вивчити будову , роботу та т технологічні регулювання протруювача ПСШ-5
 • Ознайомитись з будовою та технологічним процесом роботи обпилювача ОШУ- 50, аерозольного генератора АГ - УД - 2 .
 • Скласти звіт .
 1. Питання для самоконтролю.
 • Способи боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур .
  Місце хімічного способу .
 • Класифікація за призначенням машин для хімічного захисту рослин .
 • Будова та призначення робочих органів обприскувача .
 • Технологічний процес роботи штангового оприскувача.
 • Що впливає на дозу внесення пестицидів в оприскувачах і чим забезпечується постійна концентрація робочої рідини ?
  • Призначення та принцип роботи протруювача насіння ПСШ - 5 .
 • Чим регулюють норму витрат отрутохімікатів протруювачем ?
 • Технічний процес роботи аерозольного генератора АГ-УД-2 .
 • Правила техніки безпеки при роботі з пестицидами.
 1. Питання для звіту .
 • Накреслити схему та коротко описати будову і роботу обприскувача ОП — 2000.
 • Перерахувати , чим можна змінити норму витрати розчину отрутохімікатів в
  оприскувачах .
 • Перерахувати робочі агрегати і механізми протруювача ПСШ - 5 , вказати їх призначення . Накреслити схему протруювача ПСШ - 5 , описати його роботу .

Біографічний список

 • . Войтюк Д .Г . . Гаврилюк Г. Р ., Сільськогосподарські машини . - К . : .. Урожай .., 1994, с. 182-219.
 • . Головчук А . Ф. Марченко В . І . Орлов В . Ф . Машини сільськогосподарські, - К .,,Грамота„ , 2005 . с.267 - 308.
 • . Карменко А . Н. . Хасанський В . М . Сільськогосподарські машини . - М .: Колос , 1983- 1986.-с. 174-204 .
 • 4 . Ярошенко Л . О . Ярошенко П . Н . сільськогосподарські машини : Лабораторно-практичні заняття . - К . : Вища школа , 1978 . - с . 71 -81

Машини для хімічного захисту рослин від хвороб та шкідників
Машини для хімічного захисту рослин від хвороб та шкідників