1. Мета: Вивчити будову, роботи та технологічні регулювання сівалок для сівби кукурудзи.
 2. Питання для самостійної підготовки до занять.
 • Будова і робота сівалок для висіву насіння кукурудзи.
 • Будова висіваючих секцій сівалок.
 • Основні технологічні регулювання сівалок.
 • Агротехнічні вимоги до сівалок.
 1. Обладнання робочого місця.

Додаток

 1. Порядок виконання роботи.
 • Вивчити будову і роботу сівалки СУПН-8А та її основні регулювання.
 • Сівалка кукурудзяна СКПП-12. Вивчити її будову, роботу та основні технологічні регулювання.
 • Вивчити будову і процес роботи сівалки СПЧ-6М.
 • Ознайомитися із особливостями будови, роботи та регулювання сівалки УПС - 12, сівалки типу "Optima".
 • Скласти звіт.
 1. Питання для самоконтролю.
 • Для чого призначення сівалки СУПН-8?
 • Технологічний процес роботи кукурудзяної сівалки.
 • Будова висівного апарата сівалки.
 • Що контролює прилад контролю і сигналізації на сівалці СУПН-8?
 • Чим регулюють в СУПН - 8 глибину ходу сошника та норму висіву?
 • Будова та процес роботи сівалки СКПП-12.
 • Основні технологічні регулювання СКПП-12.
 • Будова та процес роботи сівалки СПЧ-6М.
 • Основні технологічні регулювання СПЧ-6М.
 • Особливості будови та роботи сівалок УПС-12 та сівалки типу " Optima ".
 • Які основні вимоги охорони праці при роботі на посівних агрегатах?
 1. Питання для звіту.
 • Накреслити схему дискового пневматичного висівного апарату сівалки СУПН-8А
 • Описати будову секції сівалки СУПН-8 А та описати технологічний процес її роботи.
 • Накреслити схему пневматичної сівалки СПЧ-6М.
 • Описати будову і роботу сівалки СПЧ-6М.

 

Біографічний список.

 1. Головчук. А.Ф. Марченко. В.І. Орлов.В.Ф. Машини сільськогосподарські – К "Грамота", 2005, с. 206-209, с. 213-218.
 2. Короткевич.П.С. Войтюк.Д.Г. Сільськогосподарські машини-К "Урожай", 1979.с. 217-222.
 3. Ярошенко.П.Н. Ярошенко. Л.О. Сільськогосподарські машини: Лабораторно - практичні заняття.-К.: Вища школа, 1978. с. 71-81.

Сівалка для сівби насіння кукурудзи