1. Мета роботи:

Засвоїти будову, робочий процес і підготовку до роботи машин для підготовки полів до зрошування і поливу.

  1. Питання для самостійної підготовки до занять.

2.1.Способи поливу.

2.2.Агротехнічні вимоги.

2.3.Будова і робота планувальників.

2.4. Машини і знаряддя для влаштування регулювальної сітки.

  1. Обладнання робочого місця

Додаток

  1. Порядок виконання роботи.

4.1. Вивчити і засвоїти способи поливу і агротехнічні вимоги до них.

4.2. Повторити і засвоїти роботу планувальників.

4.3. Повторити і засвоїти будову і роботу машин і знаряддя для влаштування регулювальної сітки.

4.4. Скласти звіт.

  1. Питання для самоконтролю.

5.1. Поверхневе зрошення і його класифікація.

5.2. Характеристика типів поверхневого зрошення.

5.3. Дощування, його характеристика.

5.4. Підгрунтовий полив і його характеристика.

5.5. Крапельний полив і його характеристика.

5.6. Агротехнічні вимоги до поливу.

5.7. Види планувальних робіт і їх характеристика.

5.8. Планувальники, їх будова і робота.

5.9. Машини і знаряддя для влаштування регулювальної сітки.

5.10. Будова і робота канавокопача-зарівнювача уніфікованого начіпного К3У-0,3Д.

5.11. Призначення і будова культиватора-розпушувача.

  1. Питання для звіту.

6.1. Перерахувати способи поливу і дати їм коротку характеристику.

6.2. Накреслити схему планувальника і вказати основні складові одиниці.

6.3. Перерахувати основні вузли універсального канавокопача-зарівнювача К3У-0,3Д і описати їх застосування.

6.4. Назвати основні технологічні регулювання машин.

 

Бібліографічний список

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські. - К.: «Грамота», 2005, -с.309-313.
  2. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – К.: «Урожай», 1979. –с.322-331.
  3. Ярошенко П.Н., Ярошенко Л.О. Сільськогосподарські машини: Лабораторно-практичні заняття. – К.: Вища школа, 1978. – с.14-30.
  4. Ратомська З.С. Механізація сільського господарства. –Л.: «Оріана-Нова», с.105-110.

Машини для підготовки полів до зрощування і поливу
Машини для підготовки полів до зрощування і поливу