1. Мета роботи:

Засвоїти будову і роботу складових елементів системи подачі води до зрошувальних установок, а також технологічні регулювання.

  1. Питання для самостійної підготовки до занять.

2.1.Складові елементи системи подачі води.

2.2. Класифікація системи подачі води і їх характеристика.

2.3. Пересувна насосна станція СНП-50/80 та СНП-75/100, їх будова та робота.

2.4.Плавучі насосні станції, їх характеристика.

  1. Обладнання робочого місця

Додаток

  1. Порядок виконання роботи.

4.1. Вивчити і засвоїти перелік складових елементів системи подачі води.

4.2. Засвоїти коротку характеристику складових елементів вище названої системи.

4.3. Засвоїти призначення, будову і роботу пересувної насосної станції СНП-50/80 та СНП-75/100.

4.4. Вивчити призначення, загальну будову плавучих насосних станцій.

4.5. Скласти звіт.

  1. Питання для самоконтролю.

5.1. Класифікація системи подачі води.

5.2. Характеристика типів системи подачі води до зрошувальних установок.

5.3. Насосні станції, їх призначення та робоче обладнання.

5.4. Класифікація насосів та їх характеристика.

5.5. Пересувна насосна станція СНП-50/80; призначення, загальна будова, її технічні параметри.

5.6. Пересувна насосна станція СНП-75/100; призначення, загальна будова, її технічні параметри.

5.7. Плавучі насосні станції. Призначення, загальна будова. Їх відміності.

  1. Питання для звіту.

6.1. Накреслити схему відкритої зрошувальної установки і вказати її основні елементи.

6.2. Накреслити схему пересувної насосної станції СНП-50/80.

6.3. За схемою описати загальну будову і технологічний процес подачі влди до зрошувальної системи.

6.4. Назвати основні технологічні регулювання системи машин.

Бібліографічний список

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські. - К.: «Грамота», 2005, -с.314-316.
  2. Комарістов В.Є., Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини. –М., «Колос», 1984. с.442-445.
  3. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – К.: «Урожай», 1979. –с.331-338.
  4. Ратомська З.С. Механізація сільського господарства. –Л.: «Оріана-Нова», с.105-110.

Система подачі води до зрошувальних установок
Система подачі води до зрошувальних установок