1. Мета роботи:

  Засвоїти будову і роботу дощувальних насадок і апаратів, а також технологічні регулювання .

  1. Питання для самостійної підготовки до занять.

  2.1. Типи дощувальних насадок.

  2.2. Струминні апарати, їх принцип дії, класифікація, будова і робота.

  2.3. Апарат «Роса-3», його характеристика.

  2.4. Далекоструминні дощувальні апарати.

  1. Обладнання робочого місця

  Додаток

  1. Порядок виконання роботи.

  4.1. Вивчити і засвоїти типи дощувальних насадок і їх принцип дії.

  4.2. Вивчити і засвоїти будову, роботу та класифікацію струминних апаратів.

  4.3. Скласти звіт.

  1. Питання для самоконтролю.

  5.1. Які є типи дощувальних насадок?

  5.2. За яким принципом працюють дощувальні насадки?

  5.3. Принцип дії струминних апаратів.

  5.4. Як класифікують струминні апарати і за яким принципом?

  5.5. За яким принципом обертається ствол апарата?

  5.6. Скільки сопел має апарата «Роса-3»?

  5.7. До якого типу струминності належать апарати ДД-15 і ДД-30?

  1. Питання для звіту.

  6.1. Накреслити схему струминного апарату і описати його будову.

  6.2. Накреслити схему способів обертання апаратів.

  6.3. Описати за схемою принципи, на яких ґрунтуються способи обертання апаратів.

  6.4. Вказати технологічні регулювання.

  Бібліографічний список

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські. - К.: «Грамота», 2005, -с.317-318.
  2. Комарістов В.Є., Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини. –М., «Колос», 1984. с.451-4452.
  3. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – К.: «Урожай», 1979. –с.340-345.
  4. Ратомська З.С. Механізація сільського господарства. –Л.: «Оріана-Нова», с.108.

Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати