1. Мета роботи:

Вивчити і засвоїти призначення, будову і роботу зрошувальних машин і установок.

  1. Питання для самостійної підготовки до занять.

2.1. Комплект обладнання і іригаційний КІ – 50 «Радуга», призначення , будова та робота.

2.2. Призначення, будова та робота дощувальної машини ДКШ-64 «Волжанка».

2.3. Двоконсольний дощувальний агрегат ДДА-100МА.

2.4. Призначення, будова і робота далекоструминних дощувальних машин ДДН-45, ДДН-70 і ДДН-100.

2.5. Дощувальні машини «Дніпро» ДФ-120, ДФ-80. Їх застосування, загальна будова та робота.

2.6. Пересувний агрегат ППА-165У. Його призначення, будова і робота.

2.7. Комплект системи імпульсного дощування КСІД – 10. Його застосування, загальна будова і технічні дані.

  1. Обладнання робочого місця

Додаток

  1. Порядок виконання роботи.

4.1. Вивчити і засвоїти призначення, будову і роботу агрегата ДДА-100МА.

4.2. Вивчити і засвоїти призначення , будову і роботу машин ДДН-45, ДДН-70 і ДДН-100.

4.3. Вивчити і засвоїти призначення, будову і роботу машин «Дніпро» ДФ-120, ДФ-80.

4.4. Скласти звіт.

  1. Питання для самоконтролю.

5.1. Яке обладнання входить в комплект КІ-50 «Радуга»?

5.2. Яка продуктивність КІ-50 «Радуга»?

5.3. Яке призначення має дощувальна машина ДКШ-64 «Волжанка»?

5.4. Яким способом перекочується дощувальний трубопровід машини ДКШ-64 «Волжанка»?

5.5. Які складові одиниці входять в комплект дощувального агрегату ДДА-100МА?

5.6. На якому тракторі змонтовано ДДА-100МА?

5.7. Яке призначення машин ДДН-75, ДДН-70 і ДДН-100?

5.8. Скільки опорних електрифікованих машин встановлено на машині «Дніпро»?

5.9. Яке призначення агрегата ППА-165У і його збірні одиниці?

5.10. З яких збірних одиниць складається система КСІД-10?

5.11. Яке призначення машини «Фрегат» і її складові одиниці?

  1. Питання для звіту.

6.1. Накреслити схему дощувального агрегата ДДА-100МА.

6.2. За схемою описати загальну будову ДДА-100МА і його роботу.

6.3. Накреслити схему дощувальної машини ДДН-70.

6.4. За схемою описати загальну будову дощувальної машини ДДН-70 і її роботу.

6.5. Назвати основні технологічні регулювання машин.

Бібліографічний список

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські. - К.: «Грамота», 2005, -с.314-325.
  2. Комарістов В.Є., Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини. –М., «Колос», 1984. с.445-456.
  3. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – К.: «Урожай», 1979. –с.338-364.
  4. Ратомська З.С. Механізація сільського господарства. –Л.: «Оріана-Нова», с.106-110.

Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Дощувальні насадки і апарати
Зрошувальні машини і установки
Зрошувальні машини і установки