1. Мета роботи:

Вивчити призначення, будову та роботу зерноочисних машин. Ознайомитись з технологічним регулюванням машин.

  1. Питання для самостійної підготовки до занять.

2.1. Способи очистки і сортування зерна.

2.2. Типи зерноочисних машин.

2.3. Агротехнічні вимоги до машин.

  1. Обладнання робочого місця

Додаток

  1. Порядок виконання роботи.

4.1. Вивчити будову і технологічний процес роботи повітряно-решітної машини ОВП-20А (ОВС-25) і технологічні регулювання.

4.2. Ознайомитись з будовою і роботою комбінованої зерноочисно-сортувальної машини СМ-4, засвоїти роботу трієрних циліндрів.

4.3. Ознайомитись з будовою і роботою бурякової гірки ОСГ-0,5; льононасіннєочисною гіркою ОСГ-0,12А; електромагнітною насіннєочисною машиною ЕМС-1А, пневматичного сортувального стола ПСС-2,5; електромагнітною насіннєочисною машиною СМЩ-0,4;.

4.4. Скласти звіт.

  1. Питання для самоконтролю.

5.1. Які є способи обробітку зернового вороху?

5.2. Способи очищення і сортування зерна.

5.3. Будова і робота ОВП-20А (ОВС-25).

5.4. Як працює решітний стан ОВС-25?

5.5. Розділення насіння за довжиною на трієрах в машині СМ-4, технологічні регулювання.

5.6. Будова і робота бурякової гірки ОСГ-0,12А, бурякової гірки ОСГ-0,5; льононасіннєочисної гірки ОСГ-0,12А?

5.7. Будова і технологічний процес роботи машини ЕМС-1А.

5.8. Призначення та принцип роботи сортувального стола ПСС-2,5.

5.9. Будова і робота машини СМЩ-0,4.

  1. Питання для звіту.

6.1. Накреслити схемуОВП-20А (ОВС-25).

6.2. Описати за схемою загальну будову, технологічний процес роботи та основні регулювання машини ОВП-20А (ОВС-25).

6.3. Накреслити схему насіннєочисної машини СМ-4.

6.4. Описати за схемою загальну будову, технологічний процес роботи та основні регулювання машини СМ-4.

6.5. Назвати основні технологічні регулювання машин.

Бібліографічний список

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські. - К.: «Грамота», 2005, -с.403-423.
  2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини., -К., «Урожай»1982, с.273-285
  3. Комарістов В.Є., Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини. –М., «Колос», 1984. с.307 -329.

Зерноочисні машини
Зерноочисні машини
Зерноочисні машини
Зерноочисні машини
Зерноочисні машини
Зерноочисні машини
Зерноочисні машини
Зерноочисні машини
Зерноочисні машини