Мета роботи: засвоїти будову, робочий процес машин для сівби і садіння овочевих культур. Вивчати основні технологічні регулювання машин .

 1. Питання для самостійної підготовки до заняття.
 • Способи сівби та садіння.
 • Сівалки СО-4,2 і СО- 5,4.Призначення ,будова та їх робота.
 • Сівалки для точного висіву згідно інтенсивної технології вирощування СУПО-6, СУПО -9,СЛС -12 і СЛС -5,4 їх будова і робота.
 • Підготовка сівалок до роботи.
 • Машини для садіння розсади СКН -бА.Будова і процес роботи сівалки.
 • Підготовка розсадосадильної машини до роботи.
 • Машини для догляду за овочевими культурами.
 1. Обладнання робочого місця.

Додаток

 1. Порядок виконання роботи.
 • Вивчити , засвоїти будову ,роботу та технологічні регулювання овочевих сівалок.
 • Засвоїти будову та порядок підготовки розсадосадильної машини СКН -6А до роботи.
 • Скласти звіти.
 1. Питання для самоконтролю.
 • Які способи застосовують для сівби і садіння овочевих культур.?
 • Схеми сівби овочевих культур.
 • Яке призначення сівалок СО- 4,2 і СО- 5,4 ?
 • Від чого приводяться в дію насінні і туковивіваючі апарати?
 • Яким типом сошників обладнують сівалки.?
 • Для чого призначена сівалка СУПО - 6?
 • Яке призначення сівалки СЛС-12?
 • Якого типу встановлено на СЛС-12 висівні апарати ?
 • Як встановлюють норму висіву насіння в сівалках СО- 4,2 і СО - 5,4.
 • Яким чином змінити норму висіву на сівалках СУПО-6 і СУПО —9 ?
 • Для чого призначена машина СКН - 6 А?
 • Від чого залежить густота садіння розсади.?
 • Які є машини по догляду за овочевими культурами.?
 • Особливості будови і роботи сівалки "MINIAIR S"
 1. Питання для звіту.
 • Накреслити схему овочевої сівалки СОН - 4,2, описати її будову, роботу та регулювання.
 • Накреслити схему розсадосадильної машини СКН-6А,описати її будову, роботу, та регулювання.

Бібліографічний список.

 1. Головчук. В.Е., Марченко. В.І., Орлов. В.Ф. Сільськогосподарські машини - К . "Грамота" 2005. с. 219 – 220; 240-250.
 2. Гринь О.М. Механізація виробництва овочів – К., Урожай, 1990, стр.178-190.
 3. Комаристов. В.Е., Дунай. Н.Ф. Сільськогосподарські машини. - М "Колос", 1984. с. 130 -144.

Машини для сівби і садіння овочевих культур
Машини для сівби і садіння овочевих культур