Мета роботи: вивчити загальну будову , робочий процес та регулювання машин для збирання овочів. Ознайомитися з агротехнічними вимогами до комплексу машин для збирання овочів.

 1. Питання для самостійної підготовки до занять.
 • Агротехнічні вимоги до машин для збирання овочів.
 • Машини для збирання овочів ,їх класифікація по видах овочів.
 • Будова та робота овоче-збиральних машин.
 • Підготовка машин до роботи.
 1. Обладнання робочого місця.

Додаток

 1. Порядок виконання робіт
 • Вивчити будову ,технологічний процес роботи та регулювання томатозбирального комбайна СКГ-2А.
 • Ознайомитись з будовою і технологічним процесом роботи капустозбиральної машини МСК -І. цибулезбиральної машини ЛКГ- 1,4; знаряддям для підкопування столових коренеплодів ОІЖШ-1,4; машини для збирання моркви ММТ-1; машини для збирання огірків " ВУ " , квасолезбиральної
  машини ФА-4-А; горохо-молотарки ІСБК - 1.
 • Ознайомитись з технологією роботи машин, призначених для післязбиральної обробки овочів.

 1. Питання для самоконтролю.
 • Назвіть агротехнічні вимоги до машин, призначених для збирання і післязбиральної обробки
  томатів.
 • Для чого призначена і зчого складається саморозвантажувальна тракторна платформа ПТ-3,5 ?
 • Вивчити за схемою роботу томатозбирального комбайна ОКТ-2А
 • Як працюють машини післязбиральної обробки томатів ?
 • Які агротехнічні вимоги до роботи машин для збирання зеленого горошку ,квасолідаштаннмх
  культур і огірків ?
 • У чому особливості роботи машин для збирання гороху ?
 • Як працюють машини для збирання квасолі?
 • Визначте особливості роботи машин для збирання баштанних культур .
 • Як працюють машини для збирання огірків і чим вони відрізняються ?
 • Назвіть агротехнічні вимоги до роботи машин для збирання капусти Чим відрізняється робота
  кожної з них ?
 • Які агротехнічні вимоги до роботи машин призначених для збирання і післязбиральної обробки
  цибулі ?
 • З яких вузлів і механізмів складається цибулезбиральна машина ЛКГ-1,4?
 • Які агротехнічні вимоги до роботи машин ,призначених для збирання моркви та інших
  коренеплодів ?
 • Як працюють машини для збирання моркви?

 1. Питання для звіту .
 • Накреслити схему томатозбирального комбайна СКТ-2А та коротко описати його будову і роботу.
 • Накреслити і описати коротко, будову і роботу лінії УДК- 30 під час післязбиральної обробки
  капусти.
 • Накреслити і описати за схемою роботу цибулевідминального пункту ЛПС-6А.
 • Накреслити функціональну схему машин для збирання моркви ММТ-1.описати будову і роботу
  машин.
 • Накреслити схему і пояснити за схемою роботу сортування коренеплодів ПСК — 6.

Бібліографічний список.

 1. Головчук. В.Е., Марченко. В.І., Орлов. В.Ф. Сільськогосподарські машини - К . "Грамота" 2003. с. 499 – 530.
 2. Гринь О.М. Механізація виробництва овочів – К., Урожай, 1990, стр.178-190.
 3. Комаристов. В.Е., Дунай. Н.Ф. Сільськогосподарські машини. - М "Колос", 1984. с. 402 -409.

Машини для збирання овочів
Машини для збирання овочів