Мета роботи: вивчити загальну будову, робочий процес та регулювання косарок, граблів та прес-підбирачів.

1.Питання для самостійної підготовки до занять.

1.1.Агротехнічні вимоги до кормозбиральних машин.

1.2. Технології заготівлі кормів і комплекси машин.

 1. Обладнання робочого місця.

Додаток

3.Порядок виконання роботи.

3.1 .Вивчити загальну будову, роботу, основні технологічні регулювання косарок

КС-2,1,КРН-2,1.

3.2.Вивчити загальну будову, роботу, основні технологічні регулювання прес-підбирача ПРП-1,6.

3.3. Ознайомитись з будовою та технологічним процесом роботи косарки КИР-1,5,КПРН-3,6 та граблів.

3.4.Скласти звіт.

4 Питання для самоконтролю.

4.1 Рулонна технологія заготівлі сіна і машин для її реалізації.

4.2 Розсипне сіно, технологія і машини для його заготівлі.

4.3 Способи заготівлі сіна та машин для їх реалізації.

4.4 Призначення та робота косарки КС-2,1.

4.5 Призначення та робота косарки КРН-2,1.

4.6 Призначення та робота косарки-подрібнювача КИР-1,5.

4.7 Чим регулюють висоту зрізу у косарок КС-2,1, КРН-2,1, КИР-1,5?

 • Призначення та робота граблів ГВК-6, ГВР-6.
 • Призначення та робота граблів ГП-2-14А.
 • Призначення та будова прес-підбирачів/ПРП-1,6; ПС-1,6/, підбирачів-копнувачів/ПК-1,6 А/.
 • .Технологічний процес роботи прес-підбирача ПРП-1,6.
 • .Техніка безпеки при роботі на машинах для заготівлі кормів.

 1. Питання для звіту.
 • Накреслити типи різальних апаратів косарок.
 • Описати призначення, будову та технологічний прцес роботи косарки КС-2,1.
 • Призначення та схема технологічного процесу роботи косарки КИР-1,5.
 • Накреслити схему валкової косарки-плющилки КПВ-3 Дописати будову і роботу.
 • Накреслити схему робочого процесу рулонного прес-підбирача ПРП-1,6 А.

Бібліографічний список

 1. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини, -К.: Урожай, 1994,-с.219-253.
 2. Ярошенко П.Н., Ярошенко Л.О. Сільськогосподарські машини: Лабораторно-практичні заняття.-К.: Вища школа, 1978.-С.71-81.
 3. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські.- К. Грамота, 2005, с.327-360.

Машини для заготівлі кормів
Машини для заготівлі кормів
Машини для заготівлі кормів
Машини для заготівлі кормів