Мета робота: вивчити будову, роботу та технологічні регулювання зернових сівалок.

 1. Питання для самостійної підготовки до занять.

1.1.Способи сівби зернових культур та агротехнічні вимоги.

1.2.Класифікація посівних машин.

2.Обладнання робочого місця.

Додаток

 1. Порядок виконання роботи.

3.1 .Вивчити будову, технологічний процес та регулювання зернової сівалки С3-3,6А.

3.2. Ознайомитися з особливостями будови і роботи сівалок СЗС-3,6;СЗЛ-3,6;СЗТ-3,6, СЗП-3,6 та інших.

3.3. Скласти звіт.

4 Питання для самоконтролю.

4.1.Будова та призначення робочих органів зернової сівалки С3-3,6А. 5.2.Технологічний процес роботи зернової сівалки СЗ-3.6А.

4.3.Для чого призначений маркер, слідопокажчик на посівних агрегатах? Що таке виліт маркера?

4.4 Чим регулюють норму висіву насіння у зернових сівалках? Робота висівного апарату котушкового типу.

4.5. Назвіть робочі органи зернової сівалки та їх призначення.

4.6 Якими типами сошників комплектуються зернові сівалки? Чим забезпечується задана глибина ходу сошників у сівалок?

4.7 В чому особливість сівби зернових культур за інтенсивною технологією?

4.8.Як регулюють глибини загортання насіння у зернових сівалках (загальний принцип і особливості його виконання)?

4.9.Які способи сівби та розміри міжрядь застосовують?

 1. Питання для звіту.
  • Накреслити схему та описати технологічний процес роботи зернової сівалки.
  • Агротехнічні вимоги до посівних машин.
  • Описати основні технологічні регулювання зернових сівалок

Бібліографічний список

1.Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р.Сільськогосподарські машини, -К.: Урожай, 1994,-с.і 10-130.

 1. Ярошенко П.Н., Ярошенко Л.О.Сільськогосподарські машини : Лабораторно-практичні заняття. -К.: Вища школа, 1978.-с.46-52;64-71.
 2. Головчук А.Ф.,Марченко В.І.,Орлов В.Ф.Машини сільськогосподарські -К. Грамота , 2005-с. 157-177.

Зернові сівалки