Мета роботи: Вивчити будову, роботу та підготовку до експлуатації комбінованих агрегатів.

1.Питання для самостійної підготовки до занять.

1.1.Мінімалізація обробітку ґрунту.

1.2.позначена,загальна будова та процес роботи комбінованих агрегатів.

1.3.Особливості конструкції комбінованих машин.

2.Обладнання робочого місця.

Додаток

3.Порядок виконання роботи.

3.1 .Вивчити загальну будову та роботу комбінованих машин.

3.2.Ознайомитись з підготовкою комбінованих ґрунтообробних агрегатів до роботи та їх Регулювання.

3.3.Скласти звіт.

4.Питання для самоконтролю.

4.1.Що таке мінімалізація обробітку ґрунту?

4.2 .Яка суть мінімалізації обробітку?

4.3.Які особливості конструкції комбінованих машин?

4.4.Що таке комбінований агрегат?

4.5.Які переваги комбінованих машин?

4.6.Які типи комбінованих агрегатів існують?

4.7.Якими робочими органами комплектується агрегат РВК-3.6А?

4.8.Які особливості будови агрегату ВІ П-5.6А?

4.9.Яке призначення комбінованого агрегату АКШ-3.6А?

4.10.Яку роботу виконують агрегати АП-6 та типу «Європак»?

  1. Питання для звіту.

5.1. Накреслити схему комбінованого агрегату РВК-3.6 А.

5.2. Вказати за схемою загальну будову і описати технологічний процес роботи РВК-3.6 А.

5.З. Описати підготовку ґрунтообробних агрегатів до роботи та їх регулювання.

Бібліографічний список

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І. Орлов В.Ф.Машини сільськогосподарські-К Грамота 2005 с.103-118.
  2. Гапоненко В.С., Вайтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини-К Урожай 1982 с.75-76.
  3. Короткевич П.С., Вайтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини-К Урожай 1979 с.61-63
  4. 4. Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф.Сільськогосподарські машини-М Колос 1984 с.85-86.
  5. Мартиненко В.П. Довідник тракториста машиніста-К Урожай 1988 с.76-79.


Комбіновані агрегати