Мета роботи: Визначити призначення, класифікацію, будову та роботу котків. Ознайомитись з призначенням, будовою та роботою подрібнювачів рослинних решток.

1.Питання для самостійної підготовки до занять.

1.1. Коткування і його застосування при обробітку ґрунтів .

1.2. Котки класифікуються, будова та робочий процес.

1.3. Підготовка котків до роботи.

2.Обладнання робочого місця.

Додаток

3.Порядок виконання роботи.

3.1 .Вивчити будову котків і їх класифікацію та підготовку до роботи.

3.2.Ознайомитись з призначенням , будовою та роботою подрібнювачів рослинних рештків.

3.3 .Скласти звіт.

4.Питання для самоконтролю.

4.1 .Що таке коткування і коли його проводять?

4.2. Як класифікуються котки?

4.3. Від чого залежить якість коткування?

4.4. Для чого ущільняють грунт котками?

4.5. Будова гладеньких водоналивних котків.

4.6. Які особливості будови кільчасто-шпарових котків і їх застосування?

4.7. Які умови використання кільчасто-зубчастих і борінчастих котків?

4.8. Для чого застосовують роторні подрібнювачі?

  1. Питання для звіту.

5.1. Накреслити робочі органи котків.

5.2. Описати підготовку до роботи та регулювання котків.

5.3. Можливі несправності котків та способи їх усунення.

Бібліографічний список.

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські. - К Грамота 2005 с. 94-102.
  2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини.-К. Урожай , 1982 с. 47-50.
  3. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини . К. Урожай 1979 с. 48-50.
  4. Комаристов В.Е. Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини. - М. Колос 1984 с. 64-66.
  5. Мартиненко В.П. Довідник тракториста – машиніста – К. Урожай, 1988


Котки