Мета роботи: Вивчити і засвоїти призначення, будову і роботу фрез та їх технологічні регулювання.

1.Питання до самостійної підготовки до занять.

1.1.Фрезерування і особливості його використання.

1.2.Фрези,класифікація,загальна будова та робочий процес.

1.3.підготовка фрез до роботи.

2.Обладнання робочого місця

Додаток

3.Порядок виконання роботи.

3.1 .Вивчити будову, роботу та основні регулювання фрез для суцільного обробітку.

3.2.Вивчити будову, роботу та основні регулювання фрез для міжрядного обробітку.

3.3 Ознайомитись з будовою, роботою та технологічними регулюваннями проріджувачів.

3.4.Скласти звіт.

4.Питання для само контролю.

4.1 .Чим відрізняються фрези від плугів, борін і культиваторів?

4.2.Щоє робочим органом фрез?

4.3.Які є типи фрез?

4.4.Що є основними вузлами фрези для суцільного обробітку ґрунту?

4.5.У чому полягає особливість технологічного процесу роботи фрези?

4.6.Як регулюється глибина обробітку ґрунту фрезою?

4.7.Які особливості просаних фрез?

4.8.Чим відрізняється по будові рядний проріджувач УСМП-5ДА і автоматичний проріджувач ПСА-2,7А.

4.9.Які особливості роботи проріджувача ПСА-2,7А?

5.Питаня для звіту.

5.1.Накреслити робочі органи фрез.

5.2.Накреслити схему фрези садової ФПШ-200, описати загальну будову і роботу ФПШ-200;

5.3 Накреслити схему фрезерного культиватора КФ-5.4А; описати будову і роботу.

5.4. Назвати основні регулювання фрез.

Бібліографічний список

1 . Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські-К Грамота с.82-93.

  1. Гапоненко В.С. Войтюк Д.Г., сільськогосподарські машини -К Урожай ,1982 с.71-75.
  2. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини-К Урожай ,1979 с.

4.Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф.Сільськогосподарські машини-М Колос ,1984 с. 81-84


Фрези
Фрези