Мета роботи: Засвоїти призначення, будову, технологічний процес роботи та технологічні регулювання борін.

1.Питання для самостійної підготовки до занять.

1.1.Боронування і агротехнічні вимоги.

1.2.Класифікація, будова, робочий процес борін та їх технологічні регулювання .

2.Обладнання робочого місця.

Додаток

3.Порядок виконання роботи.

3.1.Вивчити будову, роботу та підготовку до роботи зубових борін.

3.2.Вивчити будову, роботу та основні регулювання дискових борін.

3.3.Ознайомитись з будовою та роботою шлейф-боронами і вирівнювачами, сітчастими боронами, ротаційними боронами.

3.4.Скласти звіт.

4.Питання для самоконтролю.

4.1.Які агротехнічні вимоги до боронування?

4.2.Класифікація зубних борін та їх маркування.

4.3.Які типи робочих органів застосовують на зубових боронах?

4.4.Призначення дискових борін, їх класифікація.

4.5.Яка особливість конструкції шлейф-борін і вирівнювачів?

4.6.Яке призначення і особливості будови сітчастих борін?

4.7.Ротаційні борони, призначення і їх будова.

4.8.Яка особливість конструкції садових дискових борін?

4.9.Поясніть різницю між способами боронування та визначіть їх переваги і недоліки.

4.10.Поясніть вимоги агротехніки щодо боронування зябу, глибини обробітку грунту та їх залежності культур.

4.11.Охорона праці при роботі з боронами.

  1. Питання для звіту.

5.1.Нарисувати схему зубової борони, описати загальну будову. Вказати марки борін і розшифрування.

5.2.Накреслити схему дискової борони , вказати загальну будову і описати технологічний процес роботи.

5.3 .Описати технологічні регулювання борін.

Бібліографічний список.

  1. Головчук А.Ф., Марченко В.І. , Орлов В.Ф.Машини сільськогосподарські.-К.: Грамота, с. 45-61.
  2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г., Сільськогосподарські машини . - К. Урожай ,1982 с. 40-55.
  3. Короткевич П.С. , Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини - К. Урожай , 1979 с. 36-42.
  4. Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини -Н. Колос , 1984 с. 58-64.
  5. Мартиненко В.П. Довідник тракториста машиніста.-К. Урожай , 1988 с. 51-55.
  6. Ратомська З.С. Механізації сільського господарства.-Л. Оріяна-Нова , 2000 с. 72-74.

Борони