Мета роботи: Засвоїти призначення, загальну будову, технологічний процес роботи культиваторів та їх технологічні регулювання.

1.Питання для самостійної підготовки до занять.

1.1. Поверхневий обробіток грунту-культивації і агротехнічні вимоги до неї. 1.2.Класифікація, будова і робота культиваторів.

2.Обладнання робочого місця.

Додаток

3.Порядок виконання роботи.

3.1.Вивчити призначення та класифікацію культиваторів.

3.2.Ознайомитись з будовою і призначенням основних вузлів культиваторів.

3.3 .Засвоїти технологічні регулювання культиваторів.

3.4.Ознайомитись з будовою і роботою культиваторів-плоскорізів, штангових культиваторів, культиваторів-розпушувачів, а також садових і лісових культиваторів.

3.5.Скласти звіт.

4.Питання для самоконтролю.

4.1.Як розрізняють культиватори за призначенням?

4.2.Які культиватори відносять до культиваторів для суцільного обробітку ґрунту?

4.3 .Для чого використовують просапні культиватори?

4.4.Що є робочими органами культиваторів?

4.5.Основні вузли культиваторів і їх призначення?

4.6.Як встановити паровий культиватор на задану глибину культивації?

4.7.Що таке перекриття лап із якою метою воно забезпечується?

4.8.Які особливості будови в культиваторів-плоскорізів?

4.9.Яким культиватором за гортають органічні добрива?

4.10.Пояснити відмінності в будові садових і лісових культиваторів.

4.11 .Охорона праці при роботі на культиваторах.

5.Питання для звіту.

5.1.Нарисувати схему культиватора КПС-4.

5.2.Описати за схемою загальну будову і технологічний процес роботи культиватора.

5.3.Назвати основні технологічні регулювання культиваторів.

Бібліографічний список

1.Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. Машини сільськогосподарські-К.: Грамота, 2005с. 62-82.

2.Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г., сільськогосподарські машини.-К.: Урожай, 1982.С.56-63.

3.Короткович П.С, Войтюк Д.Г., сільськогосподарські машини-К.: Урожай, 1979с.46-48.

4.Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф., сільськогосподарські машини-М.: Колос, 1984.

  1. Мартиненко В.П.Довідник тракториста-машиніста-К.: Урожай 1988, с.60-68.

6.Ратомська З.С.Механізація сільського господарська-Л.: Оріяна-Нова, 2000, с.74-78.


Культиватори для суцільного обробітку грунту