Мета роботи: вивчити і засвоїти будову, технологічний процес роботи та основні регулювали машини для основного обробітку ґрунту - лущильників. Ознайомитись з особливостями будови дискових і лемішних лущильників.

 

 1. Питання для самостійної підготовки до занять,
 • Лущення і агротехнічні вимоги.
 • Класифікація лущильників і їх технологічний процес роботи.
 • Підготовка до роботи лущильників.
 1. Обладнання робочого місця
  Додаток

 

 1. Порядок виконання роботи.
 • Вивчити загальну будову лущильників і їх класифікацію.
 • Засвоїти призначення складових одиниць лущильників.
 • Ознайомитись з робочим процесом і засвоїти підготовку до роботи лущильників.
 • Скласти звіт.

 

 1. Питання для самоконтролю.
 • Що таке лущення ґрунту?
 • Якими ґрунтообробними машинами проводять лущення?
 • 3 яких основних частин складається лущильник ЛДГ - 10А?
 • Як регулюють глибину ходу дисків лущильників?
 • Що таке кут атаки дискової батареї?
 • Яка загальна будова лемішного лущильника?
 • Яким має бути кут атаки підрізання ґрунту дисками лущильника?
 • Як кут атаки впливає на якість обробітку ґрунту?
 • Як проводять підготовку до роботи лущильників?
 • Чим регулюють глибину обробітку ґрунту на лущильниках?

 

 1. Питання для звіту.
 • Накреслити схему лущильника ЛД - 5А.
 • Вказати за схемою загальну будову ЛД - 5 А.
 • Описати технологічний процес роботи лущильників.

 

Бібліографічний список

 1. Головчук А. Ф., Марченко В. І., Орков В. Ф. Машини сільськогосподарські. - К., Грамота, 2005, с. 13-19.
 2. Гапоненко В. С, Войтюк Д. Г. Сільськогосподарські машини. - К. Урожай, 1982, с. 32 -
 3. Короткевич Н. С, Войтюк Д. Г. Сільськогосподарські машини. - К. Урожай, 1979? с. 43 -
 4. Комаристов В. Е., Дунай Н. Ф. сільськогосподарські машини. - М. Колос, 1984, с. 86 -
 5. Мартиненко В. П. Довідник тракториста - машиніста. - К. Урожай, 1988, с. 47 - 51.
 6. Ратомська 3. С. Механізація сільського господарства - Л. Оріяна - Нова, 2000, с. 65 - 68.

Лущильники
Лущильники