Мета роботи: вивчити будову, технологічний процес роботи та основні регулювання плугів загального призначення. Ознайомитись з особливостями будови плугів спеціального призначення.

 1. Питання для самостійної підготовки до занять.

1.1. Технологічні процеси, операції та системи обробітку ґрунту.

1.2. Культурна оранка, робочий процес плуга.

1.3. Агротехнічні вимоги до оранки.

 1. Обладнання робочого місця

Додаток

 1. Порядок виконання роботи.

3.1. Ознайомитися з вимогами охорони праці та методикою вивчення конструкцій машин.

3.2 Вивчити робочий процес плуга.

3.3. Вивчити загальну будову, призначення складових одиниць і підготовку до роботи плуга ПЛН-4-35.

3.4. Ознайомитись з особливостями конструкцій та роботи плугів ПЯ-3-35, ПНД-4-30; ППП-50; ПС-4-30А; ПРИМ-3.

3.5. Скласти звіт.

 1. Питання для самоконтролю.

4.1. Які способи обробітку ґрунту Ви знаєте ?

4.2. Назвати машини, які використовують для основного обробітку ґрунту?

4.3. Яку оранку називають культурною і від чого залежить її ефективність?

4.4. У чому полягає робочий процес плуга?.

4.5. Які є основні вузли плуга і їх призначення?

4.6. Які є типи лемешів і полиць?

4.7. Яке призначення і особливості будови плантажних плугів?

4.8. Що таке рівна (гладенька) оранка і як її виконати.

4.9. Які особливості будови оборотних плугів?.

4.10.Яке призначення і особливості будови садових плугів?

4.11. Як оцінити якість виконаної оранки?

 1. Питання для звіту.

5.1. Накреслити схему плуга ПЛН-4-35..

5.2. Описати за схемою будову і роботу плуга ПЛН-4-35..

5.3. Описати підготовку плуга до роботи.

Бібліографічний список

 1. Головчук А.Р., Марченко В.І., Орков В.Р. Машини сільськогосподарські, -К. Грамота: 2005, с. 20-45.
 2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. - К.: Урожай, 1982, с.4-32
 3. Короткевич П.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. - К.: Урожай, 1979, с.5-34
 4. Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф. Сільськогосподарські машини, - М.: Урожай, 1984, -с.9-52.
 5. Мартиненко В.П. Довідник тракториста – машиніста – К.: Урожай, 1988, с.35-47.
 6. Ратомська З.С., Механізація сільського господарства, -К.: Оріяна-Нова, 2000, с.68-71.

Плуги
Плуги
Плуги
Плуги
Плуги
Плуги