Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ацетиленовий генератор

ацетиленовий генератор □ Апарат для одержання газу – ацетилену з карбіду кальцію. Див. також: газове зварювання; ацетилен; карбід кальцію.

Author - Super User
ацетилено-киснева суміш

ацетилено-киснева суміш □ Пальна суміш ацетилену з киснем, температура зварювального полум’я –3200˚С.

Author - Super User
ацетилен

ацетилен □ Безбарвний горючий газ харктерного запаху, одержують із карбіду кальція; застосовують для газового зварювання металів. Див . також: ацетиленовий генератор; зварювальне полум’я.

Author - Super User
атом

атом □ Найменша частинка хімічного елемента, яка складається з ядра і електронів; при зварюванні встановлюється міжатомний зв’язок.

Author - Super User
атмосфера захисна

атмосфера захисна □ Газове захисне середовище в зоні електродугового зварювання. Див. також: активний газ; інертний газ; захисні гази.

Author - Super User
атестація

атестація □ Навчання та підтвердження рівня кваліфікації за професією.

Author - Super User
арматурний каркас

арматурний каркас □ Арматурні стальні стрижні з’єднані між собою зварюванням, утворюючи просторовий каркас; важлива частина залізобетонного виробу. Див. також: арматурна сталь.

Author - Super User
арматурна сталь

арматурна сталь □ Горячекатана сталь для армуваня (зміцнення) залізобетонних конструкцій; поділяється на гладкі круглі і періодичного профілю стрижні діаметром від 6 до 90 мм .Див. також: арматурний каркас.

Author - Super User
аргонодугове зварювання

аргонодугове зварювання □ Електродугове зварювання металів із захистом розплавленого металу газом-аргоном.

Author - Super User
апаратура

апаратура □ Сукупність технічних приладів.

Author - Super User
апарат зварювальний

апарат зварювальний □ Пристрій для автоматичного дугового зварювання  металів по флюсу, під флюсом, електрошлакового, в середовищі захисних газів та ін.

Author - Super User
анод

анод □ Полюс джерела живлення постійного струму.

Author - Super User
аналіз

аналіз □ Дослідження матеріалу з метою визначення хімічного складу, структури  та ін.

Author - Super User
Анізотропія

Анізотропія □ Відмінність механічних та інших властивостей деревини в різних напрямках.

Author - Super User
ампер

ампер □ Одиниця сили електричного струму, вимірюється амперметром, позначається  – А.

Author - Super User