Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
вуглецева сталь

вуглецева сталь □ Те ж саме, що й вуглецева сталь.

Author - Super User
вуглекислий газ

вуглекислий газ □ Газ без кольору, не отруйний, кислуватого запаху, застосовується для створення захисної атмосфери при зварюванні. Див. також: захисні гази.

Author - Super User
вольфрамовий електрод

вольфрамовий електрод □  Неплавкий електрод із для дугового зварювання. Див. також: електрод зварювальний.

Author - Super User
вольт-амперна характеристика

вольт-амперна характеристика □ Графічне зображення залежності напруги від струму в електричному колі джерела живлення зварювальної дуги.

Author - Super User
Волога гігроскопічна

Волога гігроскопічна □ Волога, що просочилась крізь стінки клітин і міститься в них.

Author - Super User
вогнегасильні речовини

вогнегасильні речовини □ Речовини, при введенні яких у зону горіння знижується швидкість або повністю припиняється горіння напр., вуглекислота, водяна пара, пісок тощо.

Author - Super User
властивості металів

властивості металів □ Характеристики властивостей металів та їх сплавів – фізичні (густина, температура плавлення, теплове розширення, електропровідність, електричний опір, теплопровідність тощо), механічні (міцність, пластичність, твердість, ударна в’язкість), технологічні

(оброблювальність, зварюваність, прогартовуваність, рідкотекучість тощо), хімічні (окиснюваність, утворення сполук тощо). Див. також: метали.

Author - Super User
вкраплення в металі шва

вкраплення в металі шва □ Наявність сторонніх частинок у шві напр., шлак, оксиди, фосфор. Див. також: дефект зварного шва.

Author - Super User
Synonyms - вкраплення в металі, вкраплення
витривалість металу

витривалість металу □ Властивість металу чинити опір руйнуванню діям механічних навантажень.

Author - Super User
виробничий травматизм

виробничий травматизм □ Явище, що характеризує сукупність виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Author - Super User
виробниче середовище

виробниче середовище □ Специфічні умови праці: загазованість, пил, вібрація, високі і низькі температури, випромінювання та ін., що негативно впливають на фізичний і психологічний стан працюючих.

Author - Super User
виробнича санітарія

виробнича санітарія □ Система заходів, які спрямовані на усунення небезпечних факторів для працюючих і запобігання професійних захворювань.

Author - Super User
виріб

виріб □ Предмет або набір предметів (деталі, зварні складальні одиниці, комплекти тощо), які виготовляються на підприємствах.

Author - Super User
випрямний блок

випрямний блок □ Сукупність напівпровідникових виробів увімкнених за певною схемою в електричне коло для випрямлення змінного струму в постійний (випрямлений); застосовується в зварювальних випрямлячах, зварювальних агрегатів певних марок. Див. також: вентиль електричний; випрямний блок.

Author - Super User
випромінювання

випромінювання □ Процес утворення і поширення променів якої-небудь природи або яких-небудь частинок, електромагнітних хвиль, радіоактивних променів, рентгенівських променів, ультрафіолетових променів, інфрачервоних променів, ультразвуку , теплоти тощо. Див. також: ультрафіолетове випромінювання; контроль просвічуванням.

Author - Super User