Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
В’язкість

□ властивість рідин і газів чинити опір переміщенню однієї їхньої частини відносно іншої. В’язкість зумовлена силами міжмолекулярної взаємодії.

Author - Super User
Synonyms - внутрішнє тертя
вуглецева сталь

вуглецева сталь □ Те ж саме, що й вуглецева сталь.

Author - Super User
вуглекислий газ

вуглекислий газ □ Газ без кольору, не отруйний, кислуватого запаху, застосовується для створення захисної атмосфери при зварюванні. Див. також: захисні гази.

Author - Super User
Втомленість металів

зміна властивостей металів внаслідок багаторазового (циклічного) деформування, що призводить до їх прогресуючого руйнування. Опір втомленості характеризує межа витривалості.

Author - Super User
вольфрамовий електрод

вольфрамовий електрод □  Неплавкий електрод із для дугового зварювання. Див. також: електрод зварювальний.

Author - Super User
вольт-амперна характеристика

вольт-амперна характеристика □ Графічне зображення залежності напруги від струму в електричному колі джерела живлення зварювальної дуги.

Author - Super User
Волочіння

обробка катаного або пресованого металу тиском - протягування через волоку на волочильному стані. Волочінням виготовляють труби, дріт тощо.

Author - Super User
Вологостійкість

 □ властивість матеріалів, що поперемінно зволожуються і висихають, чинити опір руйнівній дії вологи. Визначають відношенням межі міцності матеріалу на стиск після певної кількості циклів зволоження і висушування до початкової його міцності.

Author - Super User
Волога гігроскопічна

Волога гігроскопічна □ Волога, що просочилась крізь стінки клітин і міститься в них.

Author - Super User
Водопроникність

властивість матеріалів пропускати воду під тиском.

Author - Super User
Вода

найпростіша стійка сполука водню з киснем. За звичайних умов вода □ безбарвна рідина, без запаху і смаку, густина 1000 кг/м3 (за температури 3,98°С, температура плавлення □ 0°С, температура кипіння □ 100°С (за нормального атмосферного тиску).

Author - Super User
Вогонь

хімічне явище, яке супроводжується виділенням тепла і світла; одне з природних явищ.

Author - Super User
Вогнетривка деревина

деревина, оброблена різними речовинами, що сповільнюють її загорання й обмежують поширення полум’я. Вогнетривку деревину обробляють солями фосфорної, сірчаної та інших кислот; обробка полягає головно у просочуванні деревини.

Author - Super User
Вогнетривкість

властивість матеріалів (виробів) проти­стояти, не розплавляючись, дії високих температур. Показником вогнетривкості є температура, під впливом якої спеціальний зразок-конус розм’якшується і деформується так, що його вершина торкається поверхні підставки. Досліджувану вогне­тривкість визначають порівнянням її з вогнетривкістю стандартного конуса (піроскопа).

Author - Super User
Вогнетривкі матеріали

матеріали (вироби) зі значною (понад 1580°С) вогнетривкістю. Розрізняють вогнетривкі матеріали динасові, кварцові, шамотні, доломітові. Вогнетривкі матеріали застосовують для спорудження промислових печей, виготовлення тиглів.

Author - Super User