Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Густина

□ одна з основних характеристик речовини; чисельно дорівнює масі одиниці об’єму речовини. У Міжнародній системі одиниць виражена в кг/м3.

Author - Super User
Synonyms - питома маса
Гусеничний хід

пристрій (рушій) самохідних машин, основною частиною якого є гусениця - суцільний металевий або гумово-металевий ланцюг із шарнірноз’єднаних ланок. Обертаючись разом із колесами машини, гусеничний хід створює для них нескінченний шлях з опором рухові, значно меншим, ніж на м’якому ґрунті.

Author - Super User
Гума

□ продукт вулканізації гумової суміші, основу якої становить каучук. Характеризується міцністю, еластичністю, тепло- та морозостійкістю, стійкістю проти зношування, впливу агресивних середовищ та ін. Застосовують у виробництві шин, конвеєрних стрічок, приводних пасів, рукавів, предметів побутового призначення.

Author - Super User
Synonyms - вулканізат
Граничне навантаження

навантаження, що відповідає одному з розрахункових граничних станів (за міцністю, деформаціями тощо).

Author - Super User
Границя текучості

□ напруження, за якого тверде тіло з певного матеріалу може продовжувати деформуватися без збільшення навантаження.

Author - Super User
Synonyms - межа текучості
Границя пружності

механічна характеристика матеріалів: напруга, за якої залишкові (непружні) деформації вперше досягають певного малого значення, встановленого відповідними вимогами.

Author - Super User
Границя пропорційності

напруга, за якої відхилення від лінійної залежності між напругою і деформацією матеріалу досягає деякого певного значення, встановленого технічними умовами.

Author - Super User
Границя повзучості

найбільша напруга, за якої швидкість деформації повзучості не перевищує певного значення, встановленого технічними умовами.

Author - Super User
Границя міцності

□ механічна характеристика матеріалів, що виражає умовну напругу, яка відповідає найбільшій напрузі, що передує руйнуванню зразка

Author - Super User
Synonyms - тимчасовий опір
Границя вогнетривкості

для будівельної конструкції час (в годинах, хвилинах) випробування від початку вогневої стандартної дії до виникнення одного з граничних станів.

Author - Super User
Границя витривалості

кількісна здатність матеріалу і конструкцій протистояти утомленості.

Author - Super User
Границя вимірювань

найбільше або найменше значення діапазону вимірювань

Author - Super User
Горіння

складний фізико-хімічний процес на основі екзотермічних реакцій окиснення-відновлення, який характери­зується значною швидкістю перебігу й виділенням великої кількості тепла і світла. Під час горіння, як правило, утворюється полум’я.

Author - Super User
Гнучкість

показник, що характеризує згинальні властивості стиснутих стрижнів, який чисельно дорівнює відношенню розрахункової довжини елемента до радіуса інерції перерізу.

Author - Super User
Гнуття

□ обробка металів тиском, за якої заготовці або її частині надають вигнутої форми. Здійснюють гнуття ручним способом або на вигинальних машинах, універсальних пресах. Таким способом виготовляють гнуті профілі, навивають пружини тощо.

Author - Super User
Synonyms - вигинання