Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Зчеплення

з’єднання арматури з бетоном, яке протидіє її зміщенню в бетоні під дією поздовжніх сил.

Author - Super User
зусилля

зусилля □ Напруга механічна, навантаження, сила.

Author - Super User
зріджений газ

зріджений газ □ 1. Газ, який за певних умов (при стисканні) набуває зрідженого стану, зберігається в балоні. 2. Газ-замінник ацетилену, в основному пропан та бутан. Див. також: газ-замінник ацетилену.

Author - Super User
Змочування

явище, яке виникає в момент стикування рідини з поверхнею твердого тіла або іншої рідини. Проявляється в розтіканні краплини по поверхні твердого тіла, в утворенні увігнутого меніска на межі поділу рідини і стінок посудини тощо. Змочування широко використовують у фарбуванні, лудінні, паянні, зварюванні, амальгамації, флотації тощо.

Author - Super User
Зминання

□ місцевий стиск; деформування матеріалу під впливом стискальної сили, що діє на відносно невеликій площі. Супроводжується зазвичай залишкови­ми деформаціями матеріалу - обминанням.

Author - Super User
Зміцнення

підвищення міцності матеріалів, що збільшує їхній опір пластичному деформуванню. Метали зміцнюють гартуванням, наклепом, термомеханічною обробкою тощо, пластмаси - орієнтуванням їх (зазвичай розтягуванням) уздовж певної осі або додаванням до них наповнювачів.

Author - Super User
Згин

□ викривлення осі або серединної поверхні тіла (бруса, балки тощо) під впливом зовнішньої сили чи температури. Стосовно до бруса (найпростішої з цих форм тіла) ступінь викривлення його осі у межах пружності залежить від значення згинального моменту і жорсткості

Author - Super User
Звукоізоляція

□ захист приміщень від проникання звуків (шуму). Для захисту від повітряного шуму стіни й перекриття роблять із конструкцій, відокремлених суцільним повітряним прошарком, із шаруватих (зі звукопоглинальними матеріалами) конструкцій та ін. Ударний шум зменшують настиланням підлог на суцільні пружні основи або прокладки, віброізоляцією устаткування тощо.

Author - Super User
Звукоізоляційні матеріали

матеріали (вироби) для звукоізоляції. До звукоізоляційних матеріалів належать дерево­волокнисті плити, вироби на основі скляної вати, мінеральної вати, волокон азбесту, гуми, еластичних поропластів, природні і штучні піски, шлак тощо.

Author - Super User
Зворотна деформація

деформація, що зникає з припиненням дії на матеріал чинників, які її спричинили. Зворотну деформацію називають пружною, якщо вона зникає миттєво після зняття факторів, що її спричинили, та еластичною, якщо вона залишається повністю зворотною, але спадає упродовж певного часу.

Author - Super User
Зварювання тертям

зварювання металів у твердому стані пластичним деформуванням нагрітих тертям з’єднуваних ребер і наступним їх стиском. Провадиться на машинах, де з’єднувані вироби закріплюють співвісно, надаючи обертового руху переважно одному з них. За допомогою зварювання тертям виготовляють металорізальні інструменти та інші малогабаритні вироби.

Author - Super User
зварювання металів

зварювання металів □ 1. Технологічний процес утворення нерознімного з’єднання металевих виробів шляхом місцевого нагрівання їх до розплавленого або тістоподібного (пластичного) стану без застосування або із застосуванням стискаючих зусиль в результаті чого виникають міцні зв’язки між атомами (молекулами) з’єднювальних тіл; класифікується – дугове, електрошлакове, плазмове, газове, електронно-променеве, лазерне, контактне, ковальське та ін. 2. Важливий технологічний процес в машинобудуванні, будівництві та ін. Див. також: газове зварювання; дугове зварювання.

Author - Super User
зварювання контактне

зварювання контактне □ З’єднання деталей місцевим сплавленням при проходженні електричного струму в місці з’єднання з наступним стисканням.

Author - Super User
Зварювання вибухом

зварювання металів у твердому стані з використанням енергії вибуху (найчастіше амоніту), що спричинює їх співударяння. Провадиться на майданчиках, в басейнах або металевих камерах. За допомогою зварювання вибухом з’єднують елементи конструкцій, одержують біметалеві й багатошарові листи, труби.

Author - Super User
зварюваність металів та сплавів

зварюваність металів та сплавів □ Технологічна властивість металів та сплавів утворювати з’єднання високої якості; поділяється на добру, задовільну, обмежену і погану.

Author - Super User