Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Нутромір

прилад, яким вимірюють внутрішні лінійні розміри отворів, пазів деталей машин та інших виробів. Розрізняють нутроміри мікрометричні та індикаторні.

Author - Super User
Нормування праці

встановлення обґрунтованого обсягу затрат праці на виготовлення одиниці продукції або заданого обсягу роботи за конкретних організаційно-технічних умов; складова частина організації праці. Розрізняють норми часу, норми виробітку.

Author - Super User
нормування

нормування □ Визначення витрат електродів, електроенергії, газу тощо.

Author - Super User
Норма часу

час, встановлений на виготовлення одиниці продукції або виконання визначеного обсягу роботи одним або групою робітників відповідної кваліфікації за певних органі­заційно-технічних умов. Обчислюють у людино-годинах або людино-хвилинах.

Author - Super User
Норма виробітку

кількість одиниць продукції або операцій, яку повинен виконати працівник (або бригада) за одиницю часу (годину, робочу зміну, місяць) у певних організаційно-технічних умовах.

Author - Super User
Нестаріюча сталь

низьковуглецева сталь (до 0,15% С), що її механічні властивості майже не змінюються з часом після холодного деформування. Застосовують переважно в автомобіле- і котлобудуванні.

Author - Super User
Нержавіюча сталь

сталь, стійка проти іржавіння (корозії) в атмосферних умовах і слабоагресивних середовищах. Із нержавіючої сталі виготовляють деталі пічного устаткування, елементи нагрівальних електричних печей тощо.

Author - Super User
непровар

непровар □ Часткове несплавлення металу між крайками (кромками), валиками, шарами шва; дефект.

Author - Super User
Неметали

хімічні елементи, що характеризуються переважною здатністю приєднувати електрони. У вільному стані утворюють прості речовини без властивостей, притаманних металам: металічного блиску, ковкості, високої електро- і теплопровідності та ін. До неметалів зазвичай відносять 22 елементи. Багато з них за звичайних умов газоподібні - водень, азот, кисень, фтор, хлор та благородні гази; бром - рідина; бор, вуглець, кремній, фосфор, миш’як, сірка, селен, телур, йод, астат - тверді тіла.

Author - Super User
Немагнітні матеріали

матеріали з магнітною проникністю, що не перевищує 1,5. До немагнітних матеріалів належать кольорові метали та їхні сплави (наприклад, мідь, алюміній, бронза, латунь), деякі леговані сталі, чавуни, полімери, скло, деревина та ін. Застосовують їх в електро- і машинобудуванні, високовольтному апаратобудуванні.

Author - Super User
недогарок

недогарок □ Несплавлений залишок плавкого електрода. Див. також: електрод.

Author - Super User
Нафтосховище

резервуар, де зберігають нафту і продукти її переробки (бензин, газ та інше). Розрізняють нафтосховища наземні, напівпідземні і підземні; сталеві, бетонні, залізобетонні й пластмасові; циліндричні, сферичні, прямокутні й краплеподібні. Місткість нафтосховищ - переважно 100-1000 м3 (деяких - 50­100 тис. м3).

Author - Super User
Нафтопровід

сукупність споруд, за допомогою яких нафту переміщують із районів нафтовидобування до нафтосховищ і місць переробки. Розрізняють нафтопроводи внутрішні, місцеві і магістральні; самопливні (безнапірні) і несамопливні (напірні).

Author - Super User
Нафта

горюча корисна копалина; складна суміш вуглеводнів і невуглеводневих сполук. Нафта містить також смолисто-асфальтенові сполуки. Елементарний склад, %: вуглець - 80-88; водень - 11-14,5; сірка - 0,01-5; кисень - 0,05-0,7; азот - 0,01-0,6. Нафта становить собою густу маслянисту рідину від світло-коричневого до майже чорного кольору. Густина її 760­990 кг/м3, тепло згоряння - 43,7-46,2 МДж/кг. Використовують нафту як важливу сировину для одержання рідкого палива, мастил, у нафтохімічній промисловості.

Author - Super User
наскрізний пропал

наскрізний пропал □ Наскрізний отвір в шві, що утворився врезультаті витікання частини металу зварювальної ванни; дефект шва.

Author - Super User